VAHYÎ, Ömer Çelebi

(d. ?/? - ö. 1068/1657)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vahyî’nin hayatına dair bilinenler azdır. Diyarbakırlı olup doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ömer’dir ve kaynaklarda Ömer Çelebi, Diyarbekrî Ömer Çelebi olarak geçmektedir. İyi bir öğrenim görmüştür. Çeşitli medreselerde müderrislik, birçok yerde de kadılık yapmıştır (Zavotçu 2009: 283; Güner, N. Güner 2003: 61). Ailesi hakkında da bir şey bilinmemektedir. 1068/1657 yılında ölmüştür.

Kaynaklarda eser sahibi olduğuna dair bir bilgi yoktur. Şair, yeni bir söyleyiş (Altun 1997: 62) sahibi, hayal derinliği ve söyleyiş güzelliği bakımından şiirlerinin benzersiz (Zavotçu 2009: 283) olduğu anlatılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1649.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı Yay.

Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Mustasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1160.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 717.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Vahyî Ömer Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 501.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dir gören ‘ârızunı zülf-i siyeh-kârunla

Böyle bir hûb ne dünyâda ne ‘ukbâda olur

Eşk-i nâ-âmede-i dîde sebû-yı dilde

Eser-i feyz-i leb-i la‘lün ile bâde olur

Kûy-ı dil-berde seni Vahyî görenler dirler

Hûr u gılmânıla ol cennet-i a‘lâda olur

Rübâ‘î

Ey dil umarum bahtı dahı cevr olsun

Vahyî gibi dem-be-dem zâr olsun

Ol kıldı beni bu gûne mahrûm u hazîn

Elden ne gelür n’eyleyeyüz var olsun

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitapsarayı Yay. 283.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YeriGörüntüle
2İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Doğum YeriGörüntüle
3MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YılıGörüntüle
5İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
6MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Ölüm YılıGörüntüle
8İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
9MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725MeslekGörüntüle
11İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
12MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
13EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Madde AdıGörüntüle
17İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
18MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle