VASFÎ, Mehmed Sâlih

(d. 1222/1807-08 - ö. 1279/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Rebiülevvel 1222/1807-08 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sâlih'tir. Suyolcular kethüdası Hasan Efendi'nin oğlu olup, Suyolcu-zâde sanıyla tanındı. Sesinin güzelliği dolayısıyla 1235/1819 yılında Halet Efendi'nin bir sene müezzinlik hizmetinde bulundu. 1236/1820-21'de saraya çırağ olarak girdi. Padişahın sohbetlerinde bulundu. Hacegân rütbesini aldı. İslimye kaymakamlığı yaptı. Bir sene geçtikten sonra kaymakamlıktan ayrıldı. Altı ay geçtikten sonra İstanbul'da bulunan çuha fabrikasında görevlendirildi. İkinci kez kaymakamlığa getirildi. 13 ay sonra İstanbul'da 1268 yılının artalarında söz konusu fabrikada görevine devam etti. Beşiktaş'ta bulunan evinde musıki ile meşgul olmaya devam etti. 1279/1862 yılında vefat etti.

Müzikte mahirdi. Hasan Hüsnü Efendi, Suyolcu-zâde Sâlih Efendi hakkında aşağıdaki beyti söylemiştir: "Ne zamân eylese taksîm Suyolcu-zâde / Sû-be-sû su akıdur lü'le-misâli çeşm" Bu beyit zamanın halkı arasında söylenecek kadar meşhur olmuştur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cihânda âdeme ibkâ-yı nâm itmek saâdetdür

Anun esbâbı ammâ hüsn-i hidmetle saâdetdür

Eger dirsen şu getirenle destiyi kıran birdür

Yine ehl-i vukûf indinde tefrîki ne devletdür

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
4HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
7HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908MeslekGörüntüle
11BELİĞÎd. ? - ö. 1562?MeslekGörüntüle
12SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837MeslekGörüntüle
13HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
17BELİĞÎd. ? - ö. 1562?Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle