VASFÎ, Mehmed Sâlih

(d. 1222/1807-08 - ö. 1279/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Rebiülevvel 1222/1807-08 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sâlih'tir. Suyolcular kethüdası Hasan Efendi'nin oğlu olup, Suyolcu-zâde sanıyla tanındı. Sesinin güzelliği dolayısıyla 1235/1819 yılında Halet Efendi'nin bir sene müezzinlik hizmetinde bulundu. 1236/1820-21'de saraya çırağ olarak girdi. Padişahın sohbetlerinde bulundu. Hacegân rütbesini aldı. İslimye kaymakamlığı yaptı. Bir sene geçtikten sonra kaymakamlıktan ayrıldı. Altı ay geçtikten sonra İstanbul'da bulunan çuha fabrikasında görevlendirildi. İkinci kez kaymakamlığa getirildi. 13 ay sonra İstanbul'da 1268 yılının artalarında söz konusu fabrikada görevine devam etti. Beşiktaş'ta bulunan evinde musıki ile meşgul olmaya devam etti. 1279/1862 yılında vefat etti.

Müzikte mahirdi. Hasan Hüsnü Efendi, Suyolcu-zâde Sâlih Efendi hakkında aşağıdaki beyti söylemiştir: "Ne zamân eylese taksîm Suyolcu-zâde / Sû-be-sû su akıdur lü'le-misâli çeşm" Bu beyit zamanın halkı arasında söylenecek kadar meşhur olmuştur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cihânda âdeme ibkâ-yı nâm itmek saâdetdür

Anun esbâbı ammâ hüsn-i hidmetle saâdetdür

Eger dirsen şu getirenle destiyi kıran birdür

Yine ehl-i vukûf indinde tefrîki ne devletdür

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YeriGörüntüle
3BEHLÛLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Doğum YılıGörüntüle
6BEHLÛLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Ölüm YılıGörüntüle
9BEHLÛLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760MeslekGörüntüle
12BEHLÛLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEHLÛLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Güzide Erdemd. 08 Ocak 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÇELEBİ-ZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760Madde AdıGörüntüle
18BEHLÛLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle