VASFÎ, Mehmed Sâlih

(d. 1222/1807-08 - ö. 1279/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Rebiülevvel 1222/1807-08 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sâlih'tir. Suyolcular kethüdası Hasan Efendi'nin oğlu olup, Suyolcu-zâde sanıyla tanındı. Sesinin güzelliği dolayısıyla 1235/1819 yılında Halet Efendi'nin bir sene müezzinlik hizmetinde bulundu. 1236/1820-21'de saraya çırağ olarak girdi. Padişahın sohbetlerinde bulundu. Hacegân rütbesini aldı. İslimye kaymakamlığı yaptı. Bir sene geçtikten sonra kaymakamlıktan ayrıldı. Altı ay geçtikten sonra İstanbul'da bulunan çuha fabrikasında görevlendirildi. İkinci kez kaymakamlığa getirildi. 13 ay sonra İstanbul'da 1268 yılının artalarında söz konusu fabrikada görevine devam etti. Beşiktaş'ta bulunan evinde musıki ile meşgul olmaya devam etti. 1279/1862 yılında vefat etti.

Müzikte mahirdi. Hasan Hüsnü Efendi, Suyolcu-zâde Sâlih Efendi hakkında aşağıdaki beyti söylemiştir: "Ne zamân eylese taksîm Suyolcu-zâde / Sû-be-sû su akıdur lü'le-misâli çeşm" Bu beyit zamanın halkı arasında söylenecek kadar meşhur olmuştur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cihânda âdeme ibkâ-yı nâm itmek saâdetdür

Anun esbâbı ammâ hüsn-i hidmetle saâdetdür

Eger dirsen şu getirenle destiyi kıran birdür

Yine ehl-i vukûf indinde tefrîki ne devletdür

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Doğum YılıGörüntüle
6Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997MeslekGörüntüle
12Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Madde AdıGörüntüle
18Ayşe Çolakoğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle