VASFÎ, Mehmed Sâlih

(d. 1222/1807-08 - ö. 1279/1862)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Rebiülevvel 1222/1807-08 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sâlih'tir. Suyolcular kethüdası Hasan Efendi'nin oğlu olup, Suyolcu-zâde sanıyla tanındı. Sesinin güzelliği dolayısıyla 1235/1819 yılında Halet Efendi'nin bir sene müezzinlik hizmetinde bulundu. 1236/1820-21'de saraya çırağ olarak girdi. Padişahın sohbetlerinde bulundu. Hacegân rütbesini aldı. İslimye kaymakamlığı yaptı. Bir sene geçtikten sonra kaymakamlıktan ayrıldı. Altı ay geçtikten sonra İstanbul'da bulunan çuha fabrikasında görevlendirildi. İkinci kez kaymakamlığa getirildi. 13 ay sonra İstanbul'da 1268 yılının artalarında söz konusu fabrikada görevine devam etti. Beşiktaş'ta bulunan evinde musıki ile meşgul olmaya devam etti. 1279/1862 yılında vefat etti.

Müzikte mahirdi. Hasan Hüsnü Efendi, Suyolcu-zâde Sâlih Efendi hakkında aşağıdaki beyti söylemiştir: "Ne zamân eylese taksîm Suyolcu-zâde / Sû-be-sû su akıdur lü'le-misâli çeşm" Bu beyit zamanın halkı arasında söylenecek kadar meşhur olmuştur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cihânda âdeme ibkâ-yı nâm itmek saâdetdür

Anun esbâbı ammâ hüsn-i hidmetle saâdetdür

Eger dirsen şu getirenle destiyi kıran birdür

Yine ehl-i vukûf indinde tefrîki ne devletdür

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 441.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
2ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Doğum YeriGörüntüle
3küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Doğum YeriGörüntüle
4VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Doğum YılıGörüntüle
6küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Doğum YılıGörüntüle
7VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Ölüm YılıGörüntüle
9küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Ölüm YılıGörüntüle
10VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
11ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710MeslekGörüntüle
12küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019MeslekGörüntüle
13VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
17ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Madde AdıGörüntüle
18küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Madde AdıGörüntüle