VASLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sofyalıdır. Muarriflik yaptı (Tuman 2001: 1173). Uzun süre ilim tahsiliyle uğraştı. Farsça ve Türkçe şiirler yazdı. Şiirleri beğenilmiştir.

Kaynakça

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Pakalın, M. Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. 2. İstanbul: MEB Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ’sı (İnceleme–Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nice teşbîh ideyin kend’özüme mâh-ı nevi

Za’fumun kuvveti var kuvvetimün za’fı kavî

Ruh-ı âlündeki humret güneş üstinde şafak

Yâ meger âteş-i ruhsârunun olsa alevî

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ’sı (İnceleme–Metin). Ankara: AKM Yay. 576-577.

Kıt’a

Telef kılma be-gâyet sakla malı

Ki zîrâ mâlı gayet saklamalı

Kemâl ü fazl olupdur gerçi matlûb

Kemâlün dahi mâl oldı me’âlî

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ’sı (İnceleme–Metin). Ankara: AKM Yay. 577.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaDoğum YeriGörüntüle
3VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
4HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaDoğum YılıGörüntüle
6VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
7HİMMETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaÖlüm YılıGörüntüle
9VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
10HİMMETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaMeslekGörüntüle
12VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
13HİMMETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİMMETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 16. Yüzyıl şaMadde AdıGörüntüle
18VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle