VECDÎ /KİRÂMÎ, Hâkzâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tireli'dir. Hâk-zâde olarak tanındı. Asıl adı Abdülkerim'dir. Danişmend idi. Farsça ve Türkçe divanları incelemeye meraklı idi. Gençliğinde Vecdî mahlasını kullandı, daha sonra mahlasını Kirâmî olarak değiştirdi. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Vasf-ı ruhsârunda gül mecmua-ı zer-kârdur

Leblerün medhinde her bir gonce bir tomârdur

 

***

 

Seg-i kûyuna sifâli içün olaydı me’mūr

Üstühân-ı serüni kâse ideydi fagfûr

 

***

 

Şöyle gâlibdür dilâ zafi bu cism-i lâgârun

Üstine düşseydi mahv olmaz hayâl-i sagârun

 

***

 

Aldı gönlün gülşen-i hüsnün gül-i ranâları

Kime feryâd eylesünler bülbül-i şeydâları

 

***

 

Kondı bir serv-i ser-efrâze gönül şeh-bâzı

Görünüz nice bülend eyledi ol pervâzı

 

***

Cân çekişme eger ol hûnî seni kılsa helâk

Yâre bir câne nedür çık bu kadar arbedeler

 

***

 

Vecdiyâ şol denlü gâlibdür tenümde za'f kim

Üstüme bir peşşe konsa sanurum bil duman

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 575.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA EFENDİ, Bostan-zâded. 1498 - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
2YAHYÂ, Bostan-zâde Yahyâ Efendid. ? - ö. 1639Doğum YeriGörüntüle
3FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddînd. ? - ö. 1459-60Doğum YeriGörüntüle
4NEVÂLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
5ZA’ÎFÎ, Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6MÜBÎNÎ/MÜNÎBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7BEDRÎ, Bedreddîn Mahmûd Efendid. ? - ö. 1581Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8RÂ'Î, Derviş Mustafa Râ'î Efendid. ? - ö. 3. Murat Devrinde HayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KARAMANÎ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1612Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ATÂd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11ALİ DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12MERKEZÎ, Şeyh Mûsâ Merkez Muslihiddîn Efendid. ? - ö. 1551-52Madde AdıGörüntüle