VECDÎ /KİRÂMÎ, Hâkzâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tireli'dir. Hâk-zâde olarak tanındı. Asıl adı Abdülkerim'dir. Danişmend idi. Farsça ve Türkçe divanları incelemeye meraklı idi. Gençliğinde Vecdî mahlasını kullandı, daha sonra mahlasını Kirâmî olarak değiştirdi. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Vasf-ı ruhsârunda gül mecmua-ı zer-kârdur

Leblerün medhinde her bir gonce bir tomârdur

 

***

 

Seg-i kûyuna sifâli içün olaydı me’mūr

Üstühân-ı serüni kâse ideydi fagfûr

 

***

 

Şöyle gâlibdür dilâ zafi bu cism-i lâgârun

Üstine düşseydi mahv olmaz hayâl-i sagârun

 

***

 

Aldı gönlün gülşen-i hüsnün gül-i ranâları

Kime feryâd eylesünler bülbül-i şeydâları

 

***

 

Kondı bir serv-i ser-efrâze gönül şeh-bâzı

Görünüz nice bülend eyledi ol pervâzı

 

***

Cân çekişme eger ol hûnî seni kılsa helâk

Yâre bir câne nedür çık bu kadar arbedeler

 

***

 

Vecdiyâ şol denlü gâlibdür tenümde za'f kim

Üstüme bir peşşe konsa sanurum bil duman

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 575.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AYŞÎ/ÎŞÎ Îsâ Efendi/Hacı Himmet-zâded. 1572-73 - ö. Nisan-Mayıs 1651Doğum YeriGörüntüle
3İBRAHİM BİN HAMZAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÜMÎDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1571MeslekGörüntüle
5HÂLÎ, Hâlî Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6TÂBİ'Î ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7DERDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ASÎLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10REVÂNÎd. ? - ö. 1523-24Madde AdıGörüntüle
11VELİ BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Madde AdıGörüntüle