VİSÂLÎ, Hamamcı-zâde Sefer Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Sefer’dir. Hamamcızâde sanıyla anılır. Künhü’l-Ahbâr’da Hacızâde olarak zikredilir (İsen 1994: 283). Lakabı, Fârisî Anası’dır. II. Selim’in himayesini kazanmıştır. Aşık Çelebi, Visâlî’yi meftun ve tutkun sıfatlarıyla vasıflandırır (Kılıç 2010: 563).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Rûz-ı hecrün olalı zülf-i siyâhun şâmı

Şeb-i gam oldı kara günlülerün eyyâmı

 

Çîni zülfine Habeş memleketin beglerine

Bir gice mâh-ı ruhı seyrine virmem Şâm’ı

 

Biz ölümlüsi iken itmesün agyârı helâk

Girmesün kanumıza hançer-i hûn-âşâmı

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 564.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YeriGörüntüle
2PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
5PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
8PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle
14PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle