YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1107/1695-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsfahan'da doğdu. Asıl adı Derviş Ali'dir. Acem diyarından İstanbul'a gelerek uzun süre burada kaldı. Meraklılarına Urfî ile Sâib divanlarını okutarak dersler verdi. İran'a dönerken yolda vefat etti. Safâyî, vefat tarihini 1107/1695-96 ; Tuhfe-i Nâilî, 1100 /1688-89 olarak yazar. Diyarbakır'da medfundur.

Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Mustafa Safâyî Efendi Tezkire'sinde, şaire ait üçü Farsça; üçü Türkçe altı beyte yer vermektedir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Perîşân eyleyen uşşâkı her sû zülf-i Hindûdur

Harâb iden hezârân hâneyi ol tâk-ı ebrûdur

 

Gönüller almada çîn-i ser-i zülfi hatâ itmez

Niçe medhûşı hayrân eyleyen gûyâ hemen budur

 

Yakîn-i bî-nevânın hâlini sorduk gümân mıdur

Ki şimdi vâsıl-ı ednâ segân âyâ ser-i kûdur

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 737)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYATÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TE’SîR-İ Tebrîzîd. 1650 - ö. 1716-1717Doğum YeriGörüntüle
3NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
4HAYATÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TE’SîR-İ Tebrîzîd. 1650 - ö. 1716-1717Doğum YılıGörüntüle
6NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
7HAYATÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TE’SîR-İ Tebrîzîd. 1650 - ö. 1716-1717Ölüm YılıGörüntüle
9NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
10HAYATÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TE’SîR-İ Tebrîzîd. 1650 - ö. 1716-1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYATÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14TE’SîR-İ Tebrîzîd. 1650 - ö. 1716-1717Madde AdıGörüntüle
15NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle