YESÂRÎ, Mehmed Es'ad Yesârî Efendi

(d. 1213/1798 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1213/1798 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Es'ad’dır. Tespihçilik yaparken bir miktar ilim tahsil etti. Kırkçeşme’deki dükkânında Farsça dersleri okuttu. Rıfâî tarikatına mensup olan Mehmed Es'ad Yesârî Efendi, Sultan Abdulmecîd döneminde (1839-1861) vefat etti.

Yesârî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fatîn, bir Dîvânçe teşkil edecek kadar şiirinin olduğunu belirtir (1271: 458).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil itdi vürûd-ı meh-i tâbânı terakkub

Bülbül gibi ol gonce-i handânı terakkub

Oldum o kamer-tal’ata hasret ile sâ’im

İftâr için itdim leb-i cânânı terakkub

Geçdi ramazân vâsıl olup ıyd-ı sa’îde

Mücrimler ider rahmet-i yezdânı terakkub

Ben muntazır oldum reh-i dildârâ bu bahtım

İtdirdi bana hecr ile ahzânı terakkub

Eyvâh yamân oldı bu gün hâl-i Yesârî

El’an ider ol şems-i dırahşânı terakkub

(Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 457-58.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Eced. 20 Ocak 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
3Muallim Nacid. 1850 - ö. 13 Nisan 1893Doğum YeriGörüntüle