Dürrî, Mustafa

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa Dürrî İstanbullu şairlerdendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 17. yüzyılda yaşamıştır (Ergun: 1189; TDEA 1977: 400). Babası Mahmûd Efendi (Altun 1997: 30; Zavotçu 2009: 135), İstanbul’da bulunan ve 1044/1634-35 tarihinde yapılan Bayram Paşa Tekkesi (Muslu 2003:165) şeyhlerindendir. Dürrî, Mûcib Tezkiresi'nde ve Tuhfe-i Nâilî’de “çelebi” (Altun 1997: 30; Tuman 2001: 281), Rıza Tezkiresi'nde “efendi” (Zavotçu 2009: 135) nisbesiyle anılmaktadır. Mesleği hususunda Rıza, “mülâzım ü müderris olmışıdı” bilgisini vermektedir (Zavotçu 2009:135). Dürrî’nin nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemekte, eseri veya eserleri hakkında günümüze ulaşan herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (t.y.). Türk Şairleri. C.III. (y.y.). 

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç-Hançerlioğlu, F. (2003). “Dürrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3 Ankara: AKM Yay. 225.

Muslu, Ramazan (2003). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl). İstanbul: İnsan Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Dürrî”. C.2. İstanbul: Dergah Yay. 400.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yakında bir güzel sevdüm ırakdan merhabâ eyler

‘Aceb bilsem anun ile beni kim âşinâ eyler

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin).İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 135.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813Doğum YeriGörüntüle
2Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996Doğum YeriGörüntüle
3TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813Doğum YılıGörüntüle
5Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813Ölüm YılıGörüntüle
8Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813MeslekGörüntüle
11Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996MeslekGörüntüle
12TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-1813Madde AdıGörüntüle
17Ercüment Uçarıd. 3 Nisan 1928 - ö. 21 Ocak 1996Madde AdıGörüntüle
18TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle