YÛSUF, Sinân Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sinân’dır. "Sinân Çelebi" olarak tanındı. Manastırlıdır. Muallim-zâde’den mülâzım olduktan sonra Anadolu’nun bazı şehirlerinde kadılık yaptı. Hakkında sadece Kınalı-zâde ve Beyânî tezkirelerinde bilgi bulunmaktadır. Kınalı-zâde Hasan Çelebi, kadılık yaptığı bütün beldelerde halkın kendisinden memnun olduğunu zalimlerle ise sürekli mücadele hâlinde olduğunu vurgular. Beyânî ise Rumeli kadılarının doğrulukla tanınanlarından olduğunu belirtir. Şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. Edirneli Nazmî'nin Mecma’ü’n-Nezâ’ir’inde bir şiiri bulunan şairle ilgili olarak henüz nüshası tespit edilemeyen bir Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi olduğundan başka bilgimiz yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2017). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55835,beyani-tezkiresipdf.pdf?0[erişim tarihi: 20.03.2020].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL & DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Çeşm-i hûn-rîzün elinden âh kim cân hastedür

 Zülfün ucından gönül dâm-ı belâya bestedür

 Âh-ı âşıkdan sakın nâzük nihâlin kaddünün

 Döymeye şâyed sabâya kim dahı nâ-rüstedür

 Âh kim feryâdum irişmez yüce dergâhuna

 Gerçi dirler âh-ı âşık göklere peyvestedür

 Âyet-i hüsnün okur bülbül senün gülşende kim

 Güller açmışdur kulagın gonçeler dem-bestedür

 Âstânun yasdanan cânâ seg-i kûyun gibi

 Subh olınca her gice bu Yûsuf-ı dil-hastedür

 ( Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013] .657.)

  Görmesem Yûsufı eger bir ân

  Görinür kirpigüm gözüme sinân

  Dilemem dûr ola yüzime yüzi

  Yine koynumda yaraşur bu kuzı

 (Sungurhan Aysun (hzl.) (2017). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55835,beyani-tezkiresipdf.pdf?0[erişim tarihi: 20.03.2020]. 97.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
4HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
7HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceMeslekGörüntüle
13HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ZUHÛRÎ, Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendid. ? - ö. 1595\\\\\\\'ten önceMadde AdıGörüntüle