Halil Recai Öğdevin

Manastırlı
(d. 1871 / ö. 1955)
Şair, Asker, Memur
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastırlı Recai Bey olarak tanınmıştır. Babası Manastırlı Hacı İboş oğullarından İsmail Ağa, annesi Çankırılı Ahmet Ağa kızı Hanış Hanımdır. Eğitim hayatına İsa Hafız mektebinde başlamış, ardından orta öğrenimi için Manastır'da rüştiyeye devam etmiştir (1880). Daha sonra İstanbul'a giderek Harbiye Mektebi'ni bitirmiştir. Orduda görev yapmıştır. Emekliliğinden (1919) sonra Devlet Demiryolları (1935), İstanbul Belediyesi (1937) ve Türk Petrol'de (1940) çalışmıştır. 1945 yılında yakalandığı zatürre on sene boyunca tekrar etmiş ve sonunda hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumuştur. (Öğdevin, 1978: 3-17)

1886- 1891 yılları arasında çıkan Nilüfer dergisinde “Gazel” (cilt: 4 1890, sayı: 47, s. 551-553), “Asker”, “Genç Bir Şairin Kitabe-i Seng-i Mezarı” ve “Bir Nazire” (cilt: 5, 1891, sayı: 51, s. 623-624) başlıklı şiirleri yayımlanmıştır. (Yavuz, 1999: 159-177-178) Şiirlerinin bir bölümü ve hayatı, ölümünden sonra oğlu Mithat Recai Öğdevin tarafından hazırlanan Babam Manastırlı Halil Recai Bey’in Şiirleri adlı kitapta (1978) neşredilmiştir. Oğlu, bu çalışmada şairin kayıp olan bir divanı olduğunu belirtmiştir. Şairin elde bulunan şiirlerinde Divan şiirinin ölçü, tür ve biçimlerini kullandığı görülmektedir. Gazellerinde tasavvufî aşkı işleyen şair, bunlar dışında mesleğinin getirdiği askerlik ve kahramanlık temalarını da şiirlerine dâhil etmiştir. Ayrıca Namık Kemal’in vefatı üzerine yazılmış bir tarih düşürme beyitti olduğu gibi mezar taşları için kitabeler hazırlamıştır. (Öğdevin, 1978: 17-73)

Kaynakça

Öğdevin, Mithat Recaî, (1978), Babam Manastırlı Halil Recai Şiirleri, İstanbul, Hünkâr Basımevi.

Yavuz, Emine, (1999), Nilüfer Dergisindeki Edebiyatla ilgili Yazılar, Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: GÜLBAHAR AKÇAKALE
Yayın Tarihi: 18.05.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YeriGörüntüle
2Mahmut Özayd. 1909 - ö. 12 Ağustos 1980Doğum YeriGörüntüle
3KEŞFÎ, Mustafâ Keşfî Efendid. ? - ö. 1617\'den önceDoğum YeriGörüntüle
4İbnülemin Mahmut Kemal İnald. 17 Kasım 1871 - ö. 14 Mayıs 1957Doğum YılıGörüntüle
5BEKİR/BEKİRÎ, Bekird. 1871 - ö. 1934Doğum YılıGörüntüle
6Avanzâde Mehmet Süleymand. 1871 - ö. 1922Doğum YılıGörüntüle
7DERYA, Mustafad. 1885 - ö. 1955Ölüm YılıGörüntüle
8Prenses Kadriye Hüseyind. 10 Ocak 1888 - ö. 1955Ölüm YılıGörüntüle
9Fuat Hulusi Demirellid. 1877 - ö. 23 Kasım 1955Ölüm YılıGörüntüle
10Hayriye Ünald. 06 Ekim 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Süreyya Evrend. 19 Mayıs 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gencay Zavotçud. 25 Ekim 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Celal Esat Arsevend. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selami İzzet Sedesd. 1896 - ö. 13 Mayıs 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Emin Yurdakuld. 13 Mayıs 1869 - ö. 14 Ocak 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALİLd. 1868 - ö. 1929Madde AdıGörüntüle
17D. Mehmet Doğand. 4 Eylül 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RECÂÎ, Muhammedd. 1834 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle