ZAFER HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Zafer Hanım’dır. İstanbulludur. Fuad Paşa ailesindendir. Kapılı Kabulî Paşa’nın eşidir. Eşinin elçiliği nedeniyle birçok yabancı memleketi gezdi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Bilinen tek eseri konusu İspanya’da geçen bir olayın anlatıldığı Aşk-ı Vatan adlı romanıdır. Eser Rebiyülâhır 1295/Nisan-Mayıs 1878’de Evrak-ı Havadis’te yayımlandı. “Hikâye-i Sergüzeşt” adlı birinci bölümde yazarın kişisel duruşu ve genel anlamıyla dünyaya ve dışa dair izlenimlerini kaleme alınmıştır. İkinci bölüm olan “Kısm-ı Sânî” ise hikâye kurgusu içerisinde vatandan çok ayrılık temasının vurgulandığı, Doğu-Batı karşılaştırmasının kişisellikler üzerinden gerçekleştiği bölümdür. Zafer Hanım’ın bilinen manzum eseri bulunmamaktadır. Aşk-ı Vatan’da kullanılan dil, Arapça ve Farsça kelimeler ve tamlamalar klasik edebiyatın dilidir. Araya serpiştirilen mısralar, beyitler, kıt‘alar ve yer yer diğer manzum parçalar, gerek nazım tekniği gerek muhteva ve gerek söyleyiş güzelliği bakımından klasik şiir geleneği dâhilinde değerlendirilebilecek düzeydedir.

Kaynakça

Ay, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul: Universum Matbaası Yay. 79.

Berktaş, Zeynep (hzl.) (2008). Zafer Hanım Aşk-ı Vatan. İstanbul: Lacivert Yayıncılık Yay.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Toska, Zehra (hzl.) (1994). Aşk-ı Vatan-Zafer Hanım. İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Niçün günden güne feryâdın efzûn itdin ey bülbül

Gülü güldürmedin bir lahza mahzûn itdin ey bülbül

Rakîbün hârhârından o goncayla muhâl ülfet

Girîbân-çâk olup hâlün diğergûn itdün ey bülbül

Ruh-ı âl-i güli gördün dilini tutmadun ötdün

Figân u nâleyi uşşâka kânûn itdün ey bülbül

Visâl-i yâre şermende Zafer-yâb olmadun sen de

Benümle eşki gülşende çü Ceyhûn itdün ey bülbül

(Toska, Zehra (hzl.) (1994). Aşk-ı Vatan-Zafer Hanım. İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Yay. 34-36.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YeriGörüntüle
3ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YılıGörüntüle
6ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Ölüm YılıGörüntüle
9ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
14Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Madde AdıGörüntüle
15ÂDİLE, Âdile Sultand. 1826 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle