Zârî, Ali Fakîh

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zârî, Âşık Çelebi’de ve onu kaynak gösteren Tuhfe-i Nâilî’de Abdurrahman Zârî Çelebi ismiyle anılmakta ve memleketi Alaşehir olarak gösterilmektedir (Kılıç, 2010: 575; Kurnaz ve Tatçı, 2001: 179). Ahdî ise Gülşen-i Şu’arâ’sında şairin adını Ali olarak verip Ali Fakîh namıyla tanındığını ve babasının görevi gereği bulunduğu Şeydişehir’de doğduğunu söyler. Annesi, Yenişehir Sancakbeyi Gülzâde Mehmed Çelebi’nin kardeşidir. Dayısıyla birlikte İstanbul’a gitti ve reis-i küttâb olan Abdurrahman Efendi’den ders aldı. Daha sonra Sultan II.Selim’in lalası vezir Mustafa Paşa’nın divan katibi oldu. Lala Mustafa Paşa, Şam’a gidince mühürdarlık vazifesiyle şairi de yanına aldı. Paşa’nın Şam’da yaptırdığı imarete önce katip sonra da mütevelli olarak atandı. 985/1577 yılında Rıdvan Paşa’nın divan katibi olarak Basra’ya gitti. Basra’da medfundur. Vefat tarihi bilinmemektedir. Dönemin ünlü fakîhlerindendir. Şiir ve inşaya yetenekli olduğu, şiirlerinin beğenildiği nakledilir.
 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (2010) Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C.1. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı, Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Katlüme tîr-i müjenle çünki tedbîr eyledün
Yâ niçün ey kaşı yâ hayr işi te’hîr eyledün
*
Gönlüni döndürdiler bezm-i gamunda sâgarun
Başına çökdi o kan ayaklunun yir yir habâb
*
Girmez kulağına o mehün itdügün figân
Yaşun irerse Zârî göge âh u zâr ile 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 170).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Doğum YeriGörüntüle
2ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BENDÎd. 1839 - ö. 1885Doğum YeriGörüntüle
4Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Doğum YılıGörüntüle
5ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BENDÎd. 1839 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Ölüm YılıGörüntüle
8ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BENDÎd. 1839 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981MeslekGörüntüle
11ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BENDÎd. 1839 - ö. 1885MeslekGörüntüle
13Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BENDÎd. 1839 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Madde AdıGörüntüle
17ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BENDÎd. 1839 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle