BENDÎ

(d. 1255/1839 - ö. 1303/1885)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre 1839’da Seydişehir’in Karaviran kasabasında doğmuştur. Tahsilini köyünde yapan Bendî, 25 yaşında aklını kaybetmiş ve diyar diyar gezmeye başlamıştır. Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Konya’da istediği âşıklarla buluşarak karşılıklı şiirler söylemiştir. 1885 kuraklığında Konya’da vefat etmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya: yyy.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. 19.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimattan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi). 10: 77-161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aceb bir sevdâya giriftâr oldum

Derdimi sen bilirsin Allah’ım meded


Zerre yok karârım bî-karâr oldum

Tâ semâya çıkdı gör âhım meded

 

Aşk sevdâdır kârım düzmeye

Gör yed-i beyzâmız oldu perîşân

 

Şeş cihet âbâd ederiz hemân

Şulesin sallanır o mâha meded

 

Mecâz ile açıla bu derci cârî

Olur ol mübârek hoş kafâdârı

 

Ehl-i aşkın malûm olur esrârı

Ya lâyık mı vasfın ey şâhım meded

 

Vâfir çektikte aşkın cevrini ey

Nasîbimiz burası da …

 

Taştan taşa çaldı aşk Bendî’yi

Ne çâre bu baht-ı siyâhım meded

 

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFÂYÎ, Ali Safâyî Deded. ? - ö. 1834 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÜMMET, Ümmet Türkd. 01.01.1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂSIM EFENDİd. 1839? - ö. 1909?Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9FEDÂÎ, Abdürrahîmd. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10FASSAL MUSTAFAd. 1843 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HULÛSÎ, İbrahimd. ? - ö. 1914-1918?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FİRAKÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GENBER ELİRZE OĞLUd. 1913 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MEFTÛNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle