ZEKÎ, Sarraf-zâde Molla Halîl

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 133-34) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ahmed adlı birinin oğlu olup Sarraf-zâde olarak tanındı. Molla Câmî'nin Yusuf ü Züleyha'sı ile Hamse-i Nizâmî'nin ince kinayelerine ve derin anlamlarına vakıftı. Talik ve sülüste yetenekli idi. Geçimini hattatlıkla sağladı. Bazı Bağdat camilerinde hat örnekleri bulunmaktadır. Şiirlerinde Zekî mahlasını kullandı. Türkçe şiirleri de vardır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.133-134.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hiss-i cemâl-i yâr ile sahrâ İrem’lenür

Yâr lebiyle bâde-i uşşâk Cem’lenür

Çokdur egerçi bâg-ı letâfetde dil-rübâ

Hüsn ile şimdi ol kad-i bâlâ alemlenür

Bezm-i belâda zümre-i uşşâkı bend içün

Zincîrvâr ol iki gîsûsu hamlenür

Hızr-ı azîz görse senin ruhlarun şehâ

Yolunda nakd-i cân ile ehl keremlenür

Fikr-i ruhunla bu Zekî-i âşüfte dem-be-dem

Bülbül-misâl çemen içre nagamlenür

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 133-34.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
2SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819Ölüm YılıGörüntüle
8SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819MeslekGörüntüle
11SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?MeslekGörüntüle
13KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂMÎ, Hüseyin Efendid. 1741-1742\'den önce - ö. 1819Madde AdıGörüntüle
17SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Madde AdıGörüntüle