ZEKÎ, Sarraf-zâde Molla Halîl

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 133-34) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ahmed adlı birinin oğlu olup Sarraf-zâde olarak tanındı. Molla Câmî'nin Yusuf ü Züleyha'sı ile Hamse-i Nizâmî'nin ince kinayelerine ve derin anlamlarına vakıftı. Talik ve sülüste yetenekli idi. Geçimini hattatlıkla sağladı. Bazı Bağdat camilerinde hat örnekleri bulunmaktadır. Şiirlerinde Zekî mahlasını kullandı. Türkçe şiirleri de vardır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.133-134.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hiss-i cemâl-i yâr ile sahrâ İrem’lenür

Yâr lebiyle bâde-i uşşâk Cem’lenür

Çokdur egerçi bâg-ı letâfetde dil-rübâ

Hüsn ile şimdi ol kad-i bâlâ alemlenür

Bezm-i belâda zümre-i uşşâkı bend içün

Zincîrvâr ol iki gîsûsu hamlenür

Hızr-ı azîz görse senin ruhlarun şehâ

Yolunda nakd-i cân ile ehl keremlenür

Fikr-i ruhunla bu Zekî-i âşüfte dem-be-dem

Bülbül-misâl çemen içre nagamlenür

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 133-34.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
3SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
4KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
5NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
9SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
10KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845MeslekGörüntüle
11NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMeslekGörüntüle
12SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898MeslekGörüntüle
13KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
17NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
18SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle