Zeynep Hicret

(d. 01 Ocak 1981 / ö. -)
Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul-Suriçi’nde doğdu. Fethiye İlköğretim Okulundan 1994'te mezun olduktan sonra ortaöğretim ve liseyi açık öğretimle 2010'da İstanbul'da tamamladı. Kısa süreli seyahatleri dışında İstanbul’dan neredeyse hiç çıkmadı. Hikâye-masal dinleme ve anlatma deneyimini ilk olarak aile ortamında kazandı. Bu durum eserlerinin dil özelliklerine sirayet etti. Edebiyat faaliyetleri dışında herhangi bir kurumda çalışmayan Hicret, tezhip ve fotoğrafçılık gibi sanatın diğer dallarıyla da yakından ilgilenmektedir.

Yazın hayatına şiirle başlayan yazarın ilk şiiri herhangi bir mecrada yayımlanmayan "Yalan" (1993)dır. İlk okumalarını Safahat, Necip Fazıl’ın şiirleri ve Divan Edebiyatı beyitleri oluşturur (Gülhan, 2017c: 105). Yazar Ayşe Kara’yla tanışması, Ayfer Tunç’un Aziz Bey Hadisesi kitabını okuması kendisinin ne kadar çok öykü biriktirdiğini fark etmesini sağlar ve yazın hayatına bu türe yönelerek devam eder. “Eller” isimli ilk hikâyesi 2007’de Hece Öykü’de yayımlanır. İlk kitabı Kırmızının Çağrısı (2013), on sekiz öyküden oluşur. Kitabın geniş mekânı İstanbul; dar mekânları ise Haliç ve Fener’dir. Kişi kadrosunu hayatın olağan akışında karşılaşılan orta sınıf insanlar oluşturur. Metinlerin genelinde hüzün, yalnızlık ve inceden inceye mizah tonu hâkimdir. Hikâyelerinde sade ve anlaşılır bir üslûp tercih eder. Bunun yanında “Kiralık İntihar”, “Patlıcan Oturtma”, “Yıkıklar ve Deliler” vb. eserlerinde olduğu gibi ironik bir söylem kullandığı da görülür. İkinci öykü kitabı Çolak Hattat (2016), on uzun hikâyeden oluşur. Kitabın ana temi aşktır. Hikâyelerde şiirsel, lirik ve imgesel bir söyleyiş hâkimdir. “Overlok Makinesi”, “Rızık Dağıtıcısı” vb. metinlerde toplumsal konular ironik ve mizahi şekilde ele alınır. “Cennetin Sesi” yazarın uzun zamandır üzerinde çalıştığı roman denemesinin bir bölümüdür. “Arınma Meydanı”nda ise Kur’ân-ı Kerîm’e metinlerarası göndermeler bulunur. Çolak Hattat’ta yazar yer yer bilinç akışı tekniğini kullanır. Aforizmalardan oluşan Gözün Aydın, Yalan Dünya 2017’de yayımlanır. Yazarı ilk aforizmaları şiir yazdığı döneme denk gelir. Şiirine dâhil edemediği; düşünce olarak değerli bulduğu cümleleri bir deftere kaydeder. Bu defter daha sonra aforizma kitabı hâline dönüşür. Zeynep Hicret, dil, anlatım tekniklerini ve tematik evrenini genişleterek öykü ağırlıklı yazın çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynakça

Çelik, Gülhan Tuba (2017a). “Zeynep Hicret'in Öykülerinde Bir Sığınma Biçimi Olarak Mekân İzleği”. Post Öykü. S. 16 (3.4 Mayıs-Haziran).59-63.

Çelik, Gülhan Tuba (2017b). “Zeynep Hicret’in Öyküsünün Temel Meseleleri”. Hece Öykü. S. 83 (Ekim). 102-105.

Çelik, Gülhan Tuba (2017c). “Zeynep Hicret’le Öyküleri Üzerine: “Yaşadığım Semt, Karakterler Galerisi Gibiydi”. Hece Öykü. S. 83 (Ekim). 105-115.

Delav, Zeynep (2013a). “Kırmızının Çağrısı”. Hece Öykü. S.60 (Aralık). 178-180.

Delav, Zeynep (2013b). “Zeynep Hicret’le Kırmızının Çağrısı ve Öykü Üzerine Söyleşi: Beni Yazmaya İten Etken Hüzündür.. Hece Öykü. S.60 (Aralık). 170-173.

Erdoğan, Ali Necip. (2016). “Zeynep Hicret’in Öykü Paradigması Ya da Dengeleyici Unsur Olarak Anlatı”. Hece Öykü. S. 76 (Ağustos-Eylül). 174-177.

Özbahçe, Osman (ed.) (2014). Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı. Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları.

Tosun, Necip (2016). “Zeynep Hicret’in Yeni Öyküleri: Çolak Hattat”. Dergâh. S. 317 (Temmuz). C. XXVII. 14-15.

https://www.dunyabizim.com/soylesi/zeynep-hicret-ile-colak-hattat-uzerine-konustuk-h24144.html [erişim tarihi 03.03.2018]

https://www.star.com.tr/kitap/kirmizinin-cagrisini-duymak--haber-802442/#ixzz2jQ1PHWvd [erişim tarihi 01.03.2018]

https://zeynephicret.blogspot.com/ [erişim tarihi 27.02.2018]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. BURCU YILMAZ ÇEBİN
Yayın Tarihi: 03.01.2019
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kırmızının ÇağrısıHece Yayınları / Ankara2013Hikâye
Çolak HattatHece Yayınları / Ankara2016Hikâye
Gözün Aydın, Yalan DünyaBüyüyenay Yayınları / İstanbul2017Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Doğum YeriGörüntüle
2RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
3Alphan Akgüld. 17 Kasım 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Aykut Ertuğruld. 26 Ekim 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Başak Daşmand. 10 Nisan 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ferhat Özkand. 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Musa Akyiğitzaded. 1865 - ö. 6 Eylül 1923MeslekGörüntüle
8Taçlı Yazıcıoğlud. ? - ö. -MeslekGörüntüle
9Adnan Azard. 1956 - ö. 10 Ocak 2014MeslekGörüntüle
10Mahmut Yağmurd. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Süreyya Berfed. 27 Ocak 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Metin Üstündağd. 15 Şubat 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Zeynep Çolakoğlud. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Zeynep Avcıd. 06 Haziran 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Burhan Güneld. 7 Nisan 1947 - ö. 21 Aralık 2012Madde AdıGörüntüle