ZÜHDÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1186/1772-73)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora’ya bağlı Gördes’te doğdu. Yenişehirli Hâtem Efendi ve Belîğ Efendi’nin terbiyelerini gördü. İzmir’de pasbanbaşı iken 1186/1772-73’te öldü.

Zühdî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Sicill-i Osmânî’de usta bir şair olduğu kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1719).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1719.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 74

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 395.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.03.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tasavvurla kıyâs etdim o şûhun zâtını Zühdî

Netîce şeklinin hem-tâsı yok sugrâ vü kübrâda

(Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 74.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SA'ÎD-İ GÜLŞENÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NA’ÎM, Na’îm Efendid. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle