AHDÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1567/68/975)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Yıldırım Şeyhioğlu sanıyla meşhur olmuştur. Önceleri mahlas olarak Ali’yi kullanmış daha sonra bunu Ahdî’ye çevirmiştir. Öğrenimini tamamlayıp müderris oldu. Edirne’de müderrislik yaptı. Kepenkçi Medresesinden mazul iken arkadaşlarının kendisinden üstün tutulmasına gücenerek emekliye ayrıldı (Kılıç 2010: 1130, Eyduran 2009: 120, Kazancıgil 1996: 141, Tuman 2001: 713, Ergun 1936: 260, Canım 1995: 159). Ahdî’nin ölüm tarihi Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâilî’de 975/1567-68 olarak geçer (Akbayar 1998: 145, Tuman 2001: 713). Kaynaklar Ahdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Hasan Çelebi’ye göre Ahdî’nin şiirleri sade ve açık (Eyduran 2009: 120), Âşık Çelebi’ye göreyse metin, renkli ve latif bir edaya sahiptir (Kılıç 2010: 1130). Şemseddin Sâmî ise şairin şiirlerini beğenmez (1314: 3227).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadettin Nuzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay., e-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi 30.10.2013].

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 136-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 62a.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Doğum YeriGörüntüle
2LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YeriGörüntüle
3HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Doğum YılıGörüntüle
5LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YılıGörüntüle
6HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Ölüm YılıGörüntüle
8LEVNÎd. ? - ö. 1733Ölüm YılıGörüntüle
9HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72MeslekGörüntüle
11LEVNÎd. ? - ö. 1733MeslekGörüntüle
12HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635MeslekGörüntüle
13ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LEVNÎd. ? - ö. 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Madde AdıGörüntüle
17LEVNÎd. ? - ö. 1733Madde AdıGörüntüle
18HASÎBÎ, Şerif Mehmed Hasîbî Çelebid. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle