AHDÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 975/1567/68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Yıldırım Şeyhioğlu sanıyla meşhur olmuştur. Önceleri mahlas olarak Ali’yi kullanmış daha sonra bunu Ahdî’ye çevirmiştir. Öğrenimini tamamlayıp müderris oldu. Edirne’de müderrislik yaptı. Kepenkçi Medresesinden mazul iken arkadaşlarının kendisinden üstün tutulmasına gücenerek emekliye ayrıldı (Kılıç 2010: 1130, Eyduran 2009: 120, Kazancıgil 1996: 141, Kurnaz-Tatçı 2001: 713, Ergun 1936: 260, Canım 1995: 159). Ahdî’nin ölüm tarihi Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâilî’de 975/1567-68 olarak geçer (Akbayar 1998: 145, Kurnaz-Tatçı 2001: 713). Kaynaklar Ahdî’nin herhangi bir eserinin varlığından bahsetmez.

Hasan Çelebi’ye göre Ahdî’nin şiirleri sade ve açık (Eyduran 2009: 120), Âşık Çelebi’ye göreyse metin, renkli ve latif bir edaya sahiptir (Kılıç 2010: 1130). Şemseddin Sâmî ise şairin şiirlerini beğenmez (1314: 3227).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadettin Nuzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi 30.10.2013].

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 136-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 62a.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YeriGörüntüle
2NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Doğum YeriGörüntüle
3SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
4LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YılıGörüntüle
5NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Doğum YılıGörüntüle
6SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
7LEVNÎd. ? - ö. 1733Ölüm YılıGörüntüle
8NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Ölüm YılıGörüntüle
9SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
10LEVNÎd. ? - ö. 1733MeslekGörüntüle
11NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37MeslekGörüntüle
12SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590MeslekGörüntüle
13LEVNÎd. ? - ö. 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEVNÎd. ? - ö. 1733Madde AdıGörüntüle
17NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Madde AdıGörüntüle
18SEVDAYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1590Madde AdıGörüntüle