ÂRİF, Çalkandı-zâde Mustafa Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. 1185/1771-1772)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mustafa’dır. Çalkandı-zâde Mustafa Ârif Efendi olarak tanındı. Babası kadı ve müderristi. Reisületibbâ Mehmed Refî Efendi’den talik hattı meşk ederek yazısı güzel bir hattat oldu. İzmir’e kadı olarak atandı ve görev yerine giderken 1185/1771-1772 yılında vefat etti. Müstakim-zade (1928: 743) vefatına “intikâl-i türâb 1185” terkibi ile tarih düşürdü. Mezarı Manisa’dadır. Nakşîbendî tarikatı şeyhlerinden Tokadî Şeyh Mehmed Efendi’ye intisap ederek tarikata dair dersler aldı. Müstakim-zade (19928 743)’ye göre "tabî'at-ı şi'riyesi" olup talik hattıyla ilk defa tuğra resmeden kişidir. 

Nûr-ı Osmânî Câmii'ndeki üç adet büyük levha ona aittir (Müstakim-zade 1928: 743). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 104.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 705.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 30.04.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Doğum YeriGörüntüle
2Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Doğum YılıGörüntüle
5Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Ölüm YılıGörüntüle
8Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972MeslekGörüntüle
11Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944MeslekGörüntüle
12SIDKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Madde AdıGörüntüle
17Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle