ÂRİF, Çalkandızâde Mustafa Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. 1771-1772/1185)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Asıl adı Mustafa’dır. Çalkancızâde Mustafa Ârif Efendi olarak tanındı. Babası kadı ve müderristi. Reisületibbâ Mehmed Refî Efendi’den talik hattı meşk ederek yazısı güzel bir hattat oldu. İzmir’e kadı olarak atandı ve görev yerine giderken 1185/1771-1772 yılında vefat etti. Müstakimzade (1928: 743) vefatına “intikâl-i türâb 1185” terkibi ile tarih düşürdü. Mezarı Manisa’dadır. Nakşîbendî tarikatı şeyhlerinden Tokadî Şeyh Mehmed Efendi’ye intisap ederek tarikata dair dersler aldı. Müstakimzade (19928 743)’ye göre "tabî'at-ı şi'riyesi" olup talik hattıyla ilk defa tuğra resmeden kişidir. 

Nûr-ı Osmânî Câmiindeki üç adet büyük levha ona aittir (Müstakimzade 1928: 743). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 104.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 705.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 30.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
2ALİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
5ALİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
8ALİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001MeslekGörüntüle
11ALİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Madde AdıGörüntüle
17ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle