DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmed

(d. 1269/1853 - ö. 1331/1913)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş, 1853 yılında Lofça'da doğdu. Asıl adı Ahmed Derviş'tir. Topuzoğlu Ahmed Derviş sanıyla tanındı. Lofçalı Hoca olarak da bilinmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın yakın akrabasıdır. Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Osmanlı-Rus harbine gönüllü olarak katıldı ve Plevne'de çarpıştı. Esir düştü. Esaretten dönüşünde Haliç Feneri'nde Abdisubaşı Mescidi imamlığını alarak münzevi bir hayat yaşadı. Mescidin meşrutasını zengin bir kütüphane hâline getirdi. Muallim Nâcî ile Şeyh Vasfî bu mahfelin devamlı simalarındandı. Kendi kendine Fransızca öğrendi. Lamartin'in Osmanlı Tarihi'nin önsözünü tercüme ederek Ahmed Cevdet Paşa vasıtasıyla II. Abdulhamîd'e sununca Mekteb-i Sultânî baş imamlığına tayin edildi. 31 Mart Vak'ası'ndan sonra bu görevinden ayrılarak tekrar mescitte tam bir inzivaya çekildi. 60 yaşlarına yakınken gönüllü olarak Balkan Harbine de katıldı. Bulgarların Edirne'yi işgalinde 1331/1913 yılında Edirne'de şehit düştü. Ölümüne "Düşdi hâke on üçünde recebin / Edirne'de Şehîd Dervîş Efendi" tarihi düşürüldü.

Lofçalı Ahmed Derviş Efendi'nin bazı tercümeleri Sa'âdet ve Tercüman gazetelerinde imzasız olarak yayımlandı. Şiir de yazmasına rağmen âşıkâne şiirleri bir araya getirilip basılamadı.

Kaynakça

Okutan, G. (2003). "Derviş". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. III. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Derviş Efendi". C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2MAHZÛLÎ, Lofçalıd. ? - ö. 1858 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
4MEHEMMED ALMEMMEDOĞLUd. 1853 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Muhemmed Resûld. 1853-1854 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Tukayd. 26 Nisan 1886 - ö. 15 Nisan 1913Ölüm YılıGörüntüle
8ZEYNELÂBİDÎNd. 1862-63 - ö. 1913-14?Ölüm YılıGörüntüle
9HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10VAHÎD/VAHÎDÎ, Vahîd/Vahîdî Efendid. ? - ö. 1662/1663MeslekGörüntüle
11LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
12EFGANİ, Hüseyin (Topal Hoca)d. 1881 - ö. 1969MeslekGörüntüle
13GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRÎ, Eyüb Sabrî, Merzifonlud. 1843 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİSÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ (ALİ NİSÂRÎ-ZÂDE)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KEŞFÎ, Şeyh Osman Keşfî Efendid. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle