DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmed

(d. 1269/1853 - ö. 1331/1913)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Derviş, 1853 yılında Lofça'da doğdu. Asıl adı Ahmed Derviş'tir. Topuzoğlu Ahmed Derviş sanıyla tanındı. Lofçalı Hoca olarak da bilinmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın yakın akrabasıdır. Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Osmanlı-Rus harbine gönüllü olarak katıldı ve Plevne'de çarpıştı. Esir düştü. Esaretten dönüşünde Haliç Feneri'nde Abdisubaşı Mescidi imamlığını alarak münzevi bir hayat yaşadı. Mescidin meşrutasını zengin bir kütüphane hâline getirdi. Muallim Nâcî ile Şeyh Vasfî bu mahfelin devamlı simalarındandı. Kendi kendine Fransızca öğrendi. Lamartin'in Osmanlı Tarihi'nin önsözünü tercüme ederek Ahmed Cevdet Paşa vasıtasıyla II. Abdulhamîd'e sununca Mekteb-i Sultânî baş imamlığına tayin edildi. 31 Mart Vak'ası'ndan sonra bu görevinden ayrılarak tekrar mescitte tam bir inzivaya çekildi. 60 yaşlarına yakınken gönüllü olarak Balkan Harbine de katıldı. Bulgarların Edirne'yi işgalinde 1331/1913 yılında Edirne'de şehit düştü. Ölümüne "Düşdi hâke on üçünde recebin / Edirne'de Şehîd Dervîş Efendi" tarihi düşürüldü.

Lofçalı Ahmed Derviş Efendi'nin bazı tercümeleri Sa'âdet ve Tercüman gazetelerinde imzasız olarak yayımlandı. Şiir de yazmasına rağmen âşıkâne şiirleri bir araya getirilip basılamadı.

Kaynakça

Okutan, G. (2003). "Derviş". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. III. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Derviş Efendi". C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
2CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
3MAHZÛLÎ, Lofçalıd. ? - ö. 1858 ds.Doğum YeriGörüntüle
4ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5HİDECİ, Hâkim Hacı Molla Muhammedd. 1853 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, Mehmed Hakkı Bey, Adanalıd. 1853 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7HAYRET, Mehmed Bahâeddîn Hayret Efendi, Adanalı Hoca Hayret Efendid. 1847-48 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Ölüm YılıGörüntüle
9Abdullah Tukayd. 26 Nisan 1886 - ö. 15 Nisan 1913Ölüm YılıGörüntüle
10SEYRÎ, Yozgatlıd. 1852? - ö. 1917MeslekGörüntüle
11FENÂYÎ, Fenâyî Deded. ? - ö. 1519-20MeslekGörüntüle
12NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
13RÂCİH, Sâlih Râcih Efendid. ? - ö. 1852 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERTLİ KAZAKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REFDÎ, Kerîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
18SÂDIK, Galatalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle