DERVİŞ, Topuzoğlu Ahmed

(d. 1853/1269 - ö. 1913/1331)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Derviş, 1853 yılında Lofça'da doğdu. Asıl adı Ahmed Derviş'tir. Topuzoğlu Ahmed Derviş sanıyla tanındı. Lofçalı Hoca olarak da bilinmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın yakın akrabasıdır. Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Osmanlı-Rus harbine gönüllü olarak katıldı ve Plevne'de çarpıştı. Esir düştü. Esaretten dönüşünde Haliç Feneri'nde Abdisubaşı Mescidi imamlığını alarak münzevi bir hayat yaşadı. Mescidin meşrutasını zengin bir kütüphane haline getirdi. Muallim Nâci ile Şeyh Vasfî bu mahfelin devamlı simalarındandı. Kendi kendine Fransızca öğrendi. Lamartin'in Osmanlı Tarihi'nin önsözünü tercüme ederek Ahmed Cevdet Paşa vasıtasıyla II. Abdulhamîd'e sununca Mekteb-i Sultânî baş imamlığına tayin edildi. 31 Mart Vak'ası'ndan sonra bu görevinden ayrılarak tekrar mescitte tam bir inzivaya çekildi. 60 yaşlarına yakınken gönüllü olarak Balkan Harbine de katıldı. Bulgarların Edirne'yi işgalinde 1331/1913 yılında Edirne'de şehit düştü. Ölümüne "Düşdi hâke on üçünde recebin / Edirne'de Şehîd Dervîş Efendi" tarihi düşürüldü.

Lofçalı Ahmed Derviş Efendi'nin bazı tercümeleri Sa'âdet ve Tercüman gazetelerinde imzasız olarak yayımlandı. Şiir de yazmasına rağmen âşıkâne şiirleri bir araya getirilip basılamadı.

Kaynakça

Okutan, G. (2003). "Derviş". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. III. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Derviş Efendi". C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Mutkov (Mutlu)d. 1935 - ö. 1997Doğum YeriGörüntüle
3MAHZÛLÎ, Lofçalıd. ? - ö. 1858 ds.Doğum YeriGörüntüle
4AHMED CELALEDDİN DEDE, Ahmet Celalettin Baykarad. 1853 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
5ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6HİDECİ, Hâkim Hacı Molla Muhammedd. 1853 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
7KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10DÂ'Î, Mehmedd. 1605 - ö. 1659-60MeslekGörüntüle
11NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58MeslekGörüntüle
12NÂZIM, Ördekzâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
13NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERÛNÎd. ? - ö. 1561-62Madde AdıGörüntüle
17EDÂ, Sultan Hand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SERVET/HANÎF, Pazarbaşı-zâde Osmand. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle