EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlu

(d. 1894/1311 - ö. 1918/1336)
şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Edîb Emîn Bey’dir. 1311/1894 yılında Erzurum’da doğdu. Karahanoğlu Edîb Emîn Bey sanıyla tanındı. Babası Emîn Nâzım Bey’dir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Erzurum Mülkî-i İdâdîsini bitirdi. Lise öğreniminden itibaren Genç Kalemler dergisindeki Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Cânib’in sade Türkçe ve Türkçülük yolundaki şiir ve makalelerinin takipçisi oldu. İttihatçıların Erzurum temsilcisi Kiğılı şair, hukukçu ve gazeteci Süleyman Necati (Güneri)’nin çıkardığı haftalık Albayrak gazetesinde çalıştı. Bu gazetede bazı deneme şiirleri ve yazıları yayımlandı. 14 Receb 1336/25 Nisan 1918 tarihinde Kars’ta şehit oldu.

Emîn Edîb Bey’in eserleri şunlardır:

1. Şâirin Defteri: 1330/1911 yılında Erzurum İttihâd Matbaası’nda basılmıştır. 72 sayfadır. Manzum ve mensur 22 parça vardır.

2. Armağan.

3. Erzurum.

Şiirlerinde hece veznini kullanan Edîb Emîn Bey, özellikle Selanik’te Genç Kalemler’in Türklük ve Türkçülük konusundaki çabalarını kendisine ilke edinerek aynı işi Erzurum’da yapmaya gayret etmiştir. 

Kaynakça

Karahanoğlu, Müştak Hatifî, Fahrettin Kırzıoğlu (1986). Karahanoğlu Aile Tarihçesi ve Karahanoğlu M. Muhtar’ın Şiirleri-Kitaplığı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay. 198-203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Al Bayrak

Bu yurdumda biten bir gül sevinerek al da bak.

Her safhası, Türklüğümden bir nişânı belirtir,

Türk kokusu gelir bundan bir adı var: Al Bayrak:

Çıplak kalan öz ülkemi bir güllüğe çevirir

 Ey şerefli Al Sancak!

Sen her zamân yüce yüksek tepelerin üstünden

Yeltenirsin o yabancı kal’alara konasın.

Her düşmânın başında al ay kanadın açasın,

 Sen onlara o zamân

 Gurûrunla söyle ki:

Ey yıllarla kölem iken şimdi büyük Garblılar:

Benim ulu Yavuz’um zencîriyle bağlanan,

Fâtihim, Turgudum âteşiyle ağlayan,

 Ey medenî Avrupa!

Benim büyük Türklüğümün nâmûsunu koruyan,

Arslan gibi kaç yiğidi âteşlere yakdınız;

Hangi dağdan kaç canavar Türk eline saldınız.

 Öksüz kalan yurdumu,

Zulmün derin fırtınalı girdâbında boğdunuz!

7 Mart Sene 329

(Karahanoğlu Edîb Emîn (1330). Şâirin Defteri. Erzurum: İttihâd Matbaası. 22-23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEDÎM, Nedîm Efendi, Erzurumlud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Emin Alperd. 02 Mart 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erdal Çakıcıoğlud. 08 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYDAR, Haydar Bektaşd. 1894 - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
5M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Doğum YılıGörüntüle
6Berdi Kerbabayevd. 15 Mart 1894 - ö. 1974Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8FENNÎ, Mehmed Sa‘îd Fennî, Yozgatlıd. 1850 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRİ, Ahmed Fahrid. 1845 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10Ayfer Tunçd. 02 Mart 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Güray Özd. 7 Eylül 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VASFÎ, Ali Gâlibd. 1733 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâded. 1797 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF, Ebûbekir Paşa-zâde Mehmed Âkif Beyd. ? - ö. 1766 sonlarıMadde AdıGörüntüle