EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlu

(d. 1894/1311 - ö. 1918/1336)
şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Edîb Emîn Bey’dir. 1311/1894 yılında Erzurum’da doğdu. Karahanoğlu Edîb Emîn Bey sanıyla tanındı. Babası Emîn Nâzım Bey’dir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Erzurum Mülkî-i İdâdîsini bitirdi. Lise öğreniminden itibaren Genç Kalemler dergisindeki Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Cânib’in sade Türkçe ve Türkçülük yolundaki şiir ve makalelerinin takipçisi oldu. İttihatçıların Erzurum temsilcisi Kiğılı şair, hukukçu ve gazeteci Süleyman Necati (Güneri)’nin çıkardığı haftalık Albayrak gazetesinde çalıştı. Bu gazetede bazı deneme şiirleri ve yazıları yayımlandı. 14 Receb 1336/25 Nisan 1918 tarihinde Kars’ta şehit oldu.

Emîn Edîb Bey’in eserleri şunlardır:

1. Şâirin Defteri: 1330/1911 yılında Erzurum İttihâd Matbaası’nda basılmıştır. 72 sayfadır. Manzum ve mensur 22 parça vardır.

2. Armağan.

3. Erzurum.

Şiirlerinde hece veznini kullanan Edîb Emîn Bey, özellikle Selanik’te Genç Kalemler’in Türklük ve Türkçülük konusundaki çabalarını kendisine ilke edinerek aynı işi Erzurum’da yapmaya gayret etmiştir. 

Kaynakça

Karahanoğlu, Müştak Hatifî, Fahrettin Kırzıoğlu (1986). Karahanoğlu Aile Tarihçesi ve Karahanoğlu M. Muhtar’ın Şiirleri-Kitaplığı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay. 198-203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Al Bayrak

Bu yurdumda biten bir gül sevinerek al da bak.

Her safhası, Türklüğümden bir nişânı belirtir,

Türk kokusu gelir bundan bir adı var: Al Bayrak:

Çıplak kalan öz ülkemi bir güllüğe çevirir

 Ey şerefli Al Sancak!

Sen her zamân yüce yüksek tepelerin üstünden

Yeltenirsin o yabancı kal’alara konasın.

Her düşmânın başında al ay kanadın açasın,

 Sen onlara o zamân

 Gurûrunla söyle ki:

Ey yıllarla kölem iken şimdi büyük Garblılar:

Benim ulu Yavuz’um zencîriyle bağlanan,

Fâtihim, Turgudum âteşiyle ağlayan,

 Ey medenî Avrupa!

Benim büyük Türklüğümün nâmûsunu koruyan,

Arslan gibi kaç yiğidi âteşlere yakdınız;

Hangi dağdan kaç canavar Türk eline saldınız.

 Öksüz kalan yurdumu,

Zulmün derin fırtınalı girdâbında boğdunuz!

7 Mart Sene 329

(Karahanoğlu Edîb Emîn (1330). Şâirin Defteri. Erzurum: İttihâd Matbaası. 22-23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
2SADR-I KOMLU RÜSTEM BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kâmil Erdemd. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cemil Sena Ongund. 1894 - ö. 15 Nisan1981Doğum YılıGörüntüle
5Falih Rıfkı Atayd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Doğum YılıGörüntüle
6HALİL, Halil Aydoğard. 1894 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
7REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9HİCRANÎd. 1855-1860? - ö. 1918?Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978MeslekGörüntüle
11Etem Ütükd. 1925 - ö. 1989MeslekGörüntüle
12Necip Fazıl Kısakürekd. 9 Haziran 1904 - ö. 25 Mayıs 1983MeslekGörüntüle
13İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERYÂDÎ, Dervîş Hasan, Dervîş Hasan Efendi, Şeyh Hasan, Şeyh Hasan Babad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Emîn Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BESÎM BEY, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle