MEHMED HİLMÎ, Gümülcineli

(d. 1286/1869 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1286/1869 yılında Gümülcine'de doğdu. Babası müderris Ömer Şevkî Efendi'dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra İdadi mektebinde uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Cemâ'at-ı İslâmiyye başkanlığında bulundu. Balkan savaşından önce Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçildi. Balkan savaşından sonda Batı Trakya'da kurulan müstakil hükümette önemli görevler aldı. Batı Trakya'nın Yunanlıların eline geçmesinden sonra Aydın'a geldi. 1336/1918 yılında Aydın'da vefat etti. İstanbul'a getirilerek Karacaahmet Kabristanı'na defnedildi.

Arap edebiyatından Kasîde-i Bür'e ile Kasîde-i Nûniyye'yi şerh etmiştir. Bu eserler yazma hâlindedir, basılmamıştır.

Kaynakça

Özkaynak, K. (1944). Aydın Şairleri ve Müellifleri. Aydın.

Ünver, Niyazi (2006). "Mehmed Hilmî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tevfik Hüseyinoğlud. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Rahmi Alid. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Refika Nazımd. 1947 - ö. 2006Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Zühtüd. 1869 - ö. 29 Mayıs 1925Doğum YılıGörüntüle
5Rıza Tevfik Bölükbaşıd. 1869 - ö. 30 Aralık 1949Doğum YılıGörüntüle
6Memmedguluzade Celild. 22 Şubat 1869 - ö. 4 Ocak 1932Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Şerîf Ahmed Reşîd Paşad. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9Şevket (Mehmed)d. 1861 - ö. 1337/1918-19Ölüm YılıGörüntüle
10Rasim Haşmetd. 1888 - ö. 1919MeslekGörüntüle
11Mazlum Kenan Köstekçid. 1910 - ö. 13 Haziran 1936MeslekGörüntüle
12Yücel İzmirlid. 01 Temmuz 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RİF'AT AĞA, Saltoğlu, Elbistanlıd. 1837 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂTİF, Eğerci-zâde/Semerci-zâde/Sarrâc-zâde Hasan Hâtif Efendid. 1666-67 - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Mustafa, Bostan-ı Evvel Çelebid. 1553 - ö. 1630Madde AdıGörüntüle
18ABDÎd. 1706-07 - ö. 1769-70Madde AdıGörüntüle