KELÂMÎ, Cihan Dede

(d. ?/? - ö. 1640/1050)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mevlevî Dedesi olan Kelâmî, Cihan Dede olarak tanınır. Şiirlerinde Kelâmî mahlasını kullanmıştır. Semâ-hâne-i Edeb’de (Ali Enver 1309: 211) adının Derviş Kâmî-i Meczûb olarak geçmesi yanlıştır. Biyografik kaynaklarda garip davranışlı, meczup bir derviş olarak anlatılır. Bu garip davranışları bazılarını nefret ettirmiş bazılarını ise düşünceye sevk etmiştir. 1050/1640 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlim Matbaası.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 29.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Sâgar u sâkîden irişdüm Kelâmî maksada

Ben Halîl-i aşk-bâzam mihr ü mehdür reh-berüm

Sen şâha bende itdi beni hâkim-i ezelî

Alur göz ile bak kölesi oldugum güzel

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 856.

İçi nâyun tolıdur nâr-ı gam-ı firkatden

Yaka diyü katı parmak basabilmez nizen

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.476.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PÎRÎ, Dervîş İsa Pîrî Deded. ? - ö. 1640-41Ölüm YılıGörüntüle
2LUTFÎ, Kilârî Mehmed Lutfî Beyd. ? - ö. 1640'ta HayattaÖlüm YılıGörüntüle
3HAK MEHMEDZÂDE, Abdullah Afîfeddin Efendid. ? - ö. 1640-41Ölüm YılıGörüntüle
4RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5HAYRÎ, Abdurrahman Hayri Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MUHTEŞEM, ŞABANZÂDE Mehmed Muhteşemd. ? - ö. 1708Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7NÂDİRÎ, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Madde AdıGörüntüle
8HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu)d. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
9HIZRÎd. ? - ö. 1562/63Madde AdıGörüntüle