KUTB-I KÂTİB, Kutbeddin Muhammed-i Yezdî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahdî tezkiresinde, Kutb-ı Kâtip olarak geçen şairin gerçek adı Kutbeddin'dir. Asıl memleketi Yezd'dir. Uzun süre Yezd'de kaldıktan sonra Bağdat’a yerleşti ve orada meşhur oldu. Ahdî, Kutbeddin'i, zamanın Enîs'i, Mîr ‘Alîsi ve Mîr Muzaffer'i gibi görür. Zamanının Irak hattatlarının en ünlülerinden olan Kutbeddin, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin de önerisi üzerine nesih ve nestalik yazı ustaları hakkında bir risale yazdı. Âlî'nin Nusretname’nin tamamlanmasının ertesinde, 1585-86’da Bağdat hazinesi defterdarı iken tanıştığı, uzun süre birlikte vakit geçirdiği hattat Kutbeddin Muhammed-i Yezdî’nin Menakıbü’l-Hünerveran’ın yazılmasında önemli katkısı oldu. Âlî, 50 hattatı içeren bu risaleye, Menakıb-ı Hünerveran'da da zaman zaman doğrudan referans verdi; onu diğer kaynaklarıyla karşılaştırdı.

Kaynakça

Bağcı, Serpil (2014). "Kitap sanatları ve Mustafa Âlî." Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı bildirileri: 28-29 Nisan 2012. Hzl. İ. Hakkı Aksoyak. Ankara: TDK Yay. 31. 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Be ragm-ı men ân meh sûy-ı düşmen dem-be-dem bîned

Tegâfül mikonem tâ u be-sûy-ı gayr kem bîned

Mîşeved ân bî-vefâ her lahza yâr-i diğerî

Mîdehem ber ragm-ı u men hem karâr- ı digerî

Va'de dâdî dûş u mâ şem'-i tarab efrûhtîm

Rûy nemûdî be-dâg-ı nâ-ümîdî sûhtîm

Ber ümîd-i va'de-i dîdâr-ı û

Reftem ü nevmîd ez ân kû âyedem

Dûş bî-tâbâne âmed ber ser-i kûy- ı tu Kutb

Sûy-ı u bîn yek nazar kû ez segân- ı kûy- ı tust

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 485.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNİÎ, Attarzâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2CELÂL, Yegân-zâde Celâl Efendid. ? - ö. 1611Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4DAVUT SULARÎ/KEMALÎ/SERHAT ÂŞIK, Davut Ağbabad. 1925 - ö. 18.01.1985Madde AdıGörüntüle
5NESÎBÎ, Emir Ahmed Efendid. ? - ö. Temmuz/Ağustos 1612Madde AdıGörüntüle
6SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle