MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞ

(d. 1833/1248/1249 - ö. 1888/1305/1306)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Azeri)

 

1833’te Şuşa’da dünyaya gelen Mirza Mehemmed Kâtib, 19. yüzyıl âşıklarındandır. Aynı zamanda bir hattat olan Mirza Mehemmed, doğup büyüdüğü şehir olan Şuşa’da eğitimine devam etmiş ve aynı şehirde Mir Möhsün Nevvab'ın teşebbüsü ile kurulan Meclis-i Ferâmuşan (Unutulmuşların Meclisi) topluluğuna katılmıştır. 1888 yılında Şuşa’da vefat eden Mirza Mehemmed, 19. yüzyıl Azerbaycan halk şiirinin simgelerinden biridir. Devrinin önemli şairlerinden biri olan Mirza Mehemmed, şiirlerinde kullandığı sade dil ve güçlü söyleyiş tarzıyla dikkat çekmektedir. Modern Azerbaycan edebiyatının kurucusu Mirza Feteli Ahundzâde ile Mirza Mehemmed arasındaki dostluk ve mektuplaşmalar, edebiyat tarihi açısından önemlidir. Yazılı kaynaklarda çok sayıda şiirinden bahsedilmesine rağmen çok az sayıda şiiri günümüze ulaşabilen Mirza Mehemmed’in, sevgilisinin vefasızlığını anlattığı “olsun” redifli koşması oldukça ünlüdür. 

Kaynakça

azerbaycanedebiyati.com/index.php/sayfa/detay/asik_mirze_mehemmed_katip_karabagi erişim tarihi: 14.02.2015.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10922,asiqmirzemehemmedkatipgarabagipdf.pdf?0 erişim tarihi: 18.02.2015.

http://www.yasamoykusu.com/biyografi-13206-%C3%82siq_Mirze_Mehemmed_Katip_Garabagi erişim tarihi: 18.02.2015.

Sazım Sözüm (1978). Bakü: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NESİBE YAZGAN USLU
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Olmasın

Hîç âşiq naümid-i vesl-i cânân olmasın,

Aşige dünyâda cânân olmasa, cân olmasın.

Eylemiş ezm-i şikâr, ol şâhibâz-i izz ü nâz,

Könlümü seyd etmeye, yâ Reb, peşîmân olmasın.

Bîvefâ, eğyâre meyi etdin, dexî bundan bele,

Le'l-i nâbm hesretile bağrımız qân olmasın.

Çıxma, övce zülfünü gösterme îmân ehline,

Görme bu zülmi reva eslâ Müselmân olmasın.

Gözyaşım seylâbe döndü, yıxdı xânimânımı,

Olsa her menzilde su, olmaz ki, vîrân olmasın.

Kim ki, tehrîk eyledi, saldın nezerden Kâtibi,

Nâmurâd olsun, onun derdine derman olmasın. 

(Kaynak: Sazım Sözüm, Bakü,1978, s. 55-56.)

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10922,asiqmirzemehemmedkatipgarabagipdf.pdf?0 erişim tarihi: 18.02.2015.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMİL, İshakzâde Mehmed Kâmil Çelebid. ? - ö. 1735-36Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
3AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
4SERDARî, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Ölüm YılıGörüntüle
8FENNÎ, Tesalya Yenişehirlid. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
9SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
10RÂCÎ, İmam Yusuf Efendizâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755MeslekGörüntüle
11EMÎN/ÂRİF, Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1664-65 - ö. 12 Eylül 1745MeslekGörüntüle
12ŞEYH MAHMÛD BİN İBRÂHÎM EDHEM, Şeyh Mahmûd bin Edhemd. ? - ö. 1491-92MeslekGörüntüle
13PERİd. 1811 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KASIMd. 1860 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Madde AdıGörüntüle
17HIFZI, Kağızmanlı Recepd. 1893 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
18BÂLİĞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle