NUSRET, Mehmed Nusret Bey

(d. 1833/1249 - ö. 1854/1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Nusret Bey'dir. Babasının Erzurum'da şark seraskeri bulunduğu sırada burada doğdu. Kürdistan valisi Ayaşlı Es'ad Muhlis Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Sultan Bâyezid-i Velî türbesi yakınındaki Mekteb-i Rüşdiye'de okudu. 1851 senesinde Sadâret Mektûbî hulefâsı arasına katıldı. Genç yaşta -21 yaşında- İstanbul'da vefat etti. Fatîn bir gazelini örnek vermektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cefâ vü cevri terk itmek nedir ol cilve-ger bilmez

Çocukdur şimdilik ta'yîb olunmaz hayr u şer bilmez

Sebak-hânî-i lutf u rahmda bî-behredir ammâ

Cefâ vü nâza geldikde o meh-pârem neler bilmez

Nedir hâl-i dilim tîr-i nigâh-ı hûn-feşânından

Hemân ol meh kemân ebrûların her dem çeker bilmez

Dilim tâb-âver-i sûz u güdâz-ı pûte-i gamken

Ayâr-ı kadrimi hâlâ benim ol sîm-ber bilmez

Nedendir vâdî-i bîgânegîde kalmış ol cânân

Tarîk-i âşinâyîden meger bir reh-güzer bilmez

Begim kesb-i kemâl itsen de gel cehl ile mevsûf ol

Ki dehr-i sifle-perver kıymet-i ehl-i hüner bilmez

Kümeyt-i kilk-i Nusret nev-zemîn-i şi'r-i Dürrî'de

Tarîk-i peyrevîyi bilse de pek ol kadar bilmez


(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NURCAN BETÜL ALTUNd. 04.03.1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞENKAYALI MAHİRÎ, Mahiri Özyünd. 01.07.1869 - ö. 10.04.1944Doğum YeriGörüntüle
3NEF\'Î, Ömer Efendid. 1572? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
4İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6DERCÎd. 1833 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9SÂDIK, Edirnelid. 1831 - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
11RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HALÎL MÂHİRd. ? - ö. 1804-05MeslekGörüntüle
13NÂCİYE HANIM, Nuhkuyulud. ? - ö. 1896 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÜKRÎ, Şükrî-i Nevâyîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
18NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle