MUHTÂR, Ahmed Muhtâr Efendi

(d. 1264/1847 - ö. 1328/1910)
divan şairi, şeyhü’l-harem
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1847 yılında Hanya’da doğdu. Girit muhasebecisi Mustafâ Kutbî Efendi’nin oğludur. Öğrenimini Girit’te tamamladıktan sonra burada memuriyete başladı. Daha sonra İstanbul’a geldi ve devletin üst kademelerinde görev aldı. Şeyhü’l-haremlik görevine kadar yükseldi. 1910 yılı Ramazan ayında vefat etti. Merkez Efendi kabristanında gömülüdür. Osmanlı Müellifleri’nde Molla Güranî Camii avlusunda gömülü olduğu yazılıdır.

Sultan Abdülhâmid’in teveccüh ve emniyetine mazhar olmuştur. Devletçe yaptırılan binalara tarih düşürmek onun işi idi. Arap, Fars ve Türk edebiyatlarını iyi bilirdi. Şiirleri hakimane ve mutasavvıfanedir. İlimdeki kudreti şairliğinden üstündür. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî Hazretlerinin eserlerinden çok etkilenmiştir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri, İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhatasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Tahir (1972). Osmanlı Müellifleri. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 23.10.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kâbil-i hamd-i Hudâvend-i ezel olmaz lisân

Nâm-ı pâk-i Mustafâdan olmadıkça dem-zenân

Allah Allah öyle bir nâm-ı mükerrem kim anın

Her mü’eyyed harfidir miftâh-ı genc-i “kün fe-kân”

Âşinâ-yı hikmet-i ser-beste-i esmâ olur

Eyleyen ol nâmdan derk-i mezâyâ-yı nihân

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 934.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BESÎMd. ? - ö. 1786/87Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Hanyalıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEFİL ALİd. 1847 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6RİF’AT, Hasan Rif’at Efendid. 1847 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED ŞU'AYB BEY, İstanbullud. 1876 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9FERDÎ, Ahmed Ferîd Efendid. 1866-67 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851MeslekGörüntüle
11SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafad. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12FATMA MÜZEYYEN HANIMd. ? - ö. 19-20. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13REMZÎ, Remzî Baba, Tebrizlid. ? - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Reşîd Efendid. ? - ö. 1822-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
16CEYŞÎ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MELÂMÎ, Melâmî Deded. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle