NİSÂRÎ, Nisârî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kanunî devri şairlerinden olan Nisârî, Serez’de doğdu. Kadri Efendi’den mülazım oldu. Kadılık yaptı. Divanı sahibi olan Nisârî, üç dilde şiir yazdı. Önce bir divan dolduracak kadar Türkçe şiir söyledi. Ardından Farsça söylemeye merak saldı. Hafız Divanı’ndaki şiirlerin tamamına nazire yazdı. Daha sonra da Arapça şiir söyleme sevdasıyla Arap şairler Farazdâka ve Hassân ile ilgilendi, Arapça şiirler yazdı. Kaynaklar onun bu tavrını benimsememekle beraber şiirlerini de sanattan uzak olarak değerlendirmektedir. Âlî, onun genellikle sarı renkte kıyafetler giyerek dolaştığını nakleder (İsen, 1994:277).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2009). Osmanlı Müellifleri . Ankara: Bizim Büro Yay.
İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Sûfiyâ var oda ur hânkah-ı nâmûsı
Zâhidâ gel yile vir savma‘a-ı sâlûsı

Bend-i zencîr-i gam itmişdür o Leylâ zülfün
Dil-i Mecnûn’umızı silsile-i gîsûsı

Nice germ olmayalum başda hevâ-yı zülfün
Dil-i sevdâ-zedeme mirvaha-i tâvûsı

Zülf-i dildârı cefâ kişverinün sultânı
Çeşm-i fettânı belâ leşkerinün câsûsı

Ey Nisârî yüri vassâf-ı cemâl-i yâr ol
Ko hikâyât-ı Cem ü Husrev ü Keykâvûsı


Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. s.1031


*
Hallâkun kâdirun ezeliyyun bi-lutfihi
Benâ kusûra izzike fî eşrefi’l-vehâdi
(Yaratıcı, kâdir ve ezeli olanın lütfuyla, seçkin mekanlarda senin onuruna saraylar yapıldı.)

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. s.848.

*
Be kasd-ı katl-i men bîçâre vü dil haste pür- kînest
Müselmânân şefkat kâfir-i zülfeş çi bî-dînest
(Ben bîçare ve gönlü yaralının katli için kinle doludur; ey müslümanlar şefkat edin onun kafir zülfü ne dinsizdir.)

Belâ-yı hatt-ı tu bîmâr-ı gam râ bester-i sincâb
Gam-ı zülf-i siyeh dil-haste râ bâlin-i meskenest
(Senin ayva tüylerinin belası gam hastası için gece yatağıdır. Siyah saçının gamı gönlü kırıklar için
meskendir.)


Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. s.557.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GULAMÎd. 1904 - ö. 1963Doğum YeriGörüntüle
2RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YeriGörüntüle
3HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GULAMÎd. 1904 - ö. 1963Doğum YılıGörüntüle
5RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YılıGörüntüle
6HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GULAMÎd. 1904 - ö. 1963Ölüm YılıGörüntüle
8RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Ölüm YılıGörüntüle
9HİTÂBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GULAMÎd. 1904 - ö. 1963MeslekGörüntüle
11RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80MeslekGörüntüle
12HİTÂBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GULAMÎd. 1904 - ö. 1963Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİTÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GULAMÎd. 1904 - ö. 1963Madde AdıGörüntüle
17RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Madde AdıGörüntüle
18HİTÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle