RAHŞÎ

(d. ?/? - ö. l868/1284)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Rahşî, XIX.yüzyılda yaşamış Edirneli divan şairlerindendir. Edirne'de Şahabeddin Paşa Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, öğrenimini Edirne'de tamamladıktan sonra bir ara arzuhalcilik etmiş, daha sonra da Gelibolu'da Kavak tuzlasına kâtip olmuştur. 1284/l868 senesinde bu görevinden ayrılarak Edirne'ye dönen Rahşî, aynı yıl içinde Demirtaş Köyü çayırlığında bir atın kendisine vurması son­ucunda vefat etmiştir. Rahşî'nin çok sayıda şiiri bulunmasına rağmen, bu manzumeler müsvedde hâlinde kalmıştır (Peremeci 2011: 281).
 

Kaynakça

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i hüsnün yandırır her şeb nice pervâneyi

Âşık oldur cân verir görmek için cânâneyi

 

Ey saçı leylâ nihâyet hâne hâne âkıbet

Gezdirir zencîr-i zülfün bu dil-i dîvâneyi

 

Sâgar-ı sahbâ-yı firkat mest edip sâkî beni

Raks eder Cemşîd görse şol dönen bî-çâreyi

 

Cem' eder âşıkları ol mâr-ı zülfün ejderi

Genci tek vaslına lâyık gör bugün vîrâneyi

 

Rahşiyâ âlemde çâre meyle mahbûbdur gama

Kangı eş'ârı yazarsan gösterir mey-hâneyi

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Doğum YeriGörüntüle
2‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
4Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Doğum YılıGörüntüle
5‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Doğum YılıGörüntüle
7Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Ölüm YılıGörüntüle
8‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Ölüm YılıGörüntüle
10Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995MeslekGörüntüle
11‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608MeslekGörüntüle
13Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muzaffer Egesoyd. 1917 - ö. 20 Mayıs 1995Madde AdıGörüntüle
17‘İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle