RAHŞÎ

(d. ?/? - ö. 1284/l868)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Rahşî, XIX.yüzyılda yaşamış Edirneli divan şairlerindendir. Edirne'de Şahabeddin Paşa Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, öğrenimini Edirne'de tamamladıktan sonra bir ara arzuhalcilik etmiş, daha sonra da Gelibolu'da Kavak tuzlasına kâtip olmuştur. 1284/l868 senesinde bu görevinden ayrılarak Edirne'ye dönen Rahşî, aynı yıl içinde Demirtaş Köyü çayırlığında bir atın kendisine vurması son­ucunda vefat etmiştir. Rahşî'nin çok sayıda şiiri bulunmasına rağmen, bu manzumeler müsvedde hâlinde kalmıştır (Peremeci 2011: 281).
 

Kaynakça

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i hüsnün yandırır her şeb nice pervâneyi

Âşık oldur cân verir görmek için cânâneyi

 

Ey saçı leylâ nihâyet hâne hâne âkıbet

Gezdirir zencîr-i zülfün bu dil-i dîvâneyi

 

Sâgar-ı sahbâ-yı firkat mest edip sâkî beni

Raks eder Cemşîd görse şol dönen bî-çâreyi

 

Cem' eder âşıkları ol mâr-ı zülfün ejderi

Genci tek vaslına lâyık gör bugün vîrâneyi

 

Rahşiyâ âlemde çâre meyle mahbûbdur gama

Kangı eş'ârı yazarsan gösterir mey-hâneyi

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Doğum YeriGörüntüle
2KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YeriGörüntüle
3Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Doğum YılıGörüntüle
5KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YılıGörüntüle
6Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866MeslekGörüntüle
11KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724MeslekGörüntüle
12Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012MeslekGörüntüle
13ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Madde AdıGörüntüle
17KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Madde AdıGörüntüle
18Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Madde AdıGörüntüle