ŞEVKÎ, Sâhib-zâde Ahmed Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Halepli'dir. Sâhib-zâde Ahmed Çelebi adıyla meşhurdur. Babası ticaretle uğraştı. Şevkî aynı yoldan ilerleyip meşhur bir tüccar oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe konusunda bilgisini arttırdı. Bu dillerde şiir söyledi.

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hasret-i ebrun ile ey meh hilâlün kaddi ham

Lâlenün bagrına hâlün urdı yir yir dâg-ı gam

Hâk olurdum yolun üzre bulsam ey serv-i revân

Ben gubârun üstine tâ kim basaydun bir kadem

Dâg-ı pür-hûnum devât şerh-i sînem levh-i zer

Yazmaga dil mâcerâsını eliflerdür kalem

Nazîre li-mü’ellifihi:

Zerrece yok bildiler gûyâ devâsı derdimün

Kime sorsam anun içün dir leb-i dildârı em

Sînem üzre sanma dâg ile elifdür şâh-ı gam

Aşka serdâr eyleyüp virdi bana tabl u alem

Geç günâhumdan dil-i dîvânemi yaz deftere

Didüm ol mâha didi dîvâneye yokdur kalem

Tîrini pehlûya çekdüm çekdi aldı Ahdîyâ

Anun içün kanlar aglar çeşm-i zahmum dem-be-dem

Beyt

Pençe-i sâkî ile câm-ı mey-i gülgûna bak

Mihr-i âlem-tâbdur san beş hilâl üstindedür 

Murg-ı dil sayd itmege dâneyle dâm olmış durur

Zülf-i anber bûy-ı cânânun ki hâl üstindedür

Sînen üstinde elifler üzre dâgun Şevkiyâ

Bir gül-i bî-hardur gûyâ nihâl üstindedür

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Doğum YeriGörüntüle
2FENNÎ, Gazi Ahmed Paşa-zâded. 1785-86 - ö. Ağustos 1808Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Doğum YeriGörüntüle
4HALİL, Halil Topçud. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
5TABİB/TABİBÎ, Ebubekir Abayd. 1928 - ö. 30.06.2009MeslekGörüntüle
6Hüseyin Yurdabakd. 1931 - ö. 9 Ocak 2008MeslekGörüntüle
7KUDSİ, Arap-zaded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ELÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10CELÂL, Seyyid Ali Celâleddîn Paşad. 1756 - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
11ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Madde AdıGörüntüle
12İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle