ŞEVKÎ, Sâhibzâde Ahmed Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Halepli'dir. Sâhibzâde Ahmed Çelebi denmekle meşhurdur. Babası ticaretle uğraştı. Şevkî aynı yoldan ilerleyip meşhur bit tüccar oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe konusunda bilgisini arttırdı. Bu dillerde şiir söyledi.

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Hasret-i ebrun ile ey meh hilâlün kaddi ham

Lâlenün bagrına hâlün urdı yir yir dâg-ı gam

Hâk olurdum yolun üzre bulsam ey serv-i revân

Ben gubârun üstine tâ kim basaydun bir kadem

Dâg-ı pür-hûnum devât şerh-i sînem levh-i zer

Yazmaga dil mâcerâsını eliflerdür kalem

Nazîre li-mü’ellifihi:

Zerrece yok bildiler gûyâ devâsı derdimün

Kime sorsam anun içün dir leb-i dildârı em

Sînem üzre sanma dâg ile elifdür şâh-ı gam

Aşka serdâr eyleyüp virdi bana tabl u alem

Geç günâhumdan dil-i dîvânemi yaz deftere

Didüm ol mâha didi dîvâneye yokdur kalem

Tîrini pehlûya çekdüm çekdi aldı Ahdîyâ

Anun içün kanlar aglar çeşm-i zahmum dem-be-dem

Beyt

Pençe-i sâkî ile câm-ı mey-i gülgûna bak

Mihr-i âlem-tâbdur san beş hilâl üstindedür 

Murg-ı dil sayd itmege dâneyle dâm olmış durur

Zülf-i anber bûy-ı cânânun ki hâl üstindedür

Sînen üstinde elifler üzre dâgun Şevkiyâ

Bir gül-i bî-hardur gûyâ nihâl üstindedür

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FENNÎ, Gazi Ahmed Paşazâded. 1785-86 - ö. Ağustos 1808Doğum YeriGörüntüle
2SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3LATİFÎ, Latîfî-i Hanende, Haleplid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Koytak, Cahitd. 29 Ocak 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
5İsmail Güld. 28 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
6Mehmet Çekmegild. 1921 - ö. 25 Temmuz 2004MeslekGörüntüle
7MEHMED, İmamzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1565Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8VEZNÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10FÂ'İZ/FÂ'İZÎ, Kerimzâde Fâ'iz Abdullah Efendid. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
11EVCÎ, Mehmedd. ? - ö. 1644-45Madde AdıGörüntüle
12ÂLİM, Emîr Âlim Çelebid. ? - ö. 1395-96Madde AdıGörüntüle