SIDKÎ, Mehmed Sâdık

(d. 1202/1788 - ö. 1276/1860)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1202/1788’de Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Sıdkî mahlasını kullandı. Antakya müftülüğü yaptı. 1276/ 1860’da Antakya’da öldü.

Gayrimatbu Dîvân'ı ve 20 cüz Kur’an Tefsîri vardır. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde 1 terci-i bend, 8 gazel, 1 Rıza’nın gazelini tanzir, 1 murabba, Süleymân Re'fet Paşa'nın gazelini taştir, 1 Antakya’da ilk çekilen asker kurası için kaside ve tarih, 1 Rusya muharebesine musanna ve bedi tarih, 1 Antakya müftülüğüne tayini münasebetiyle teşekkür kasidesi, 1 Antakya Habibineccar Camii'nin hafızına tarih, 1 Antakya Habibineccar Camii tamirine tarih, 1 Ferik Ahmed Paşa'nın oğluna doğum tarihi örnek olarak verilmiştir.

Terci-i bendi ile İstanbul’da şöhret kazanmıştır. Şiirlerinde Sünbül-zâde Vehbi, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Enderunlu Vâsıf’ın yer yer tesirleri görülür (Türkmen 1939: 658-61).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 658-61.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâye salmış bâg-ı hüsne bir hümâdır kâkülün

Gâliba nûr-ı cemâle mübtelâdır kâkülün

Zulmet-i hayretteyin sevdâ-yı zülfünle velî

Leyle-i firkat gibi yekser belâdır kâkülün

Ey ki gîsûler gehî sevdâ-yı aşkımdır benim

Târmâr eyler beni çün bî-vefâdır kâkülün

Mû-be-mû gözden geçirdim kıssa-i Leylâyı ben

Aşk-ı Mecnûn sohbetinden rûşenâdır kâkülün

Sıdkî-i dil-bestenin tab'ın perîşân eyleyen

Dilberâ vallâhi hayfâ pür-cefâdır kâkülün

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 661.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabahattin Yalkınd. 11 Mart 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bedi Gümüşlüd. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİB, Seyyid Mustafa Tâlib Efendid. 1788 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
5MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
7EMRAH, Erzurumlud. ? - ö. 1860-1861Ölüm YılıGörüntüle
8İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
9ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10KEMAL MENCELOĞLUd. 01.05.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11CEVÂNÎ, Mustafad. ? - ö. 1027 ŞabanMeslekGörüntüle
12HALİT KÖMÜRd. 1951 - ö. 1997MeslekGörüntüle
13ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSNÎ PAŞA, Hüseyin Hüsnî Paşad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GARİBOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VECÎHÎ, Hasand. ? - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
18NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Madde AdıGörüntüle