ABDÎ, Abdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdî Efendi'dir. Bir imamın oğludur. Gelibolu'da doğmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri, ailesi, eğitimi, eserleri hakkında biyografik kaynaklarda bilgi mevcut değildir. Gelibolulu Âlî'nin ders arkadaşıdır. Âlî, Künhü'l-ahbâr'da onunla Muhtasarât okurken yoldaşlık yaptıklarını, bir kaç gün  onun kendi meclisine dahil olduğunu, yaşasaydı nazım ve nesir sahalarında şöhret sahibi olabileceğini belirtir.

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Alî, Künhü'l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şem-i hüsnünden gönül pervânesin dûr eyleme 
Arayup mumlar yaḳuban bulımasun bir zamân

***

Dil-ber hırâma başladı kebg-i derî gibi 
Sahn-ı sarây-ı gülşene geldi perî gibi

(İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEDHÎ, Kara Kadı-zâde Mahmud Medhî Efendid. ? - ö. 1597-98Doğum YeriGörüntüle
2DÂGÎ, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1611Doğum YeriGörüntüle
3İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendid. ? - ö. 1610Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5MUÎDÎ, Muîdî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6CÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7MEHZÛN, İsmaild. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8HAYÂLÎ, Dervîş Hayâlî, Çelebi-zâde Dervîş Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9HÂTİFÎ, Şeyh Zâhidî-zâde Abdurrahman Hâtifî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle