M. Türker Acaroğlu

(d. 1915 / ö. 3 Ekim 2016)
Araştırmacı, Yazar, Kütüphaneci, Çevirmen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

21 Eylül 1915'te doğan Türker Acaroğlu, ilkokulu ve rüştiyeyi doğduğu şehir olan Razgrad'da tamamladı. 1930 yılında Sofya'ya gitti. Burada Mahmut Necmettin Deliorman'ın çıkarmakta olduğu Deliorman gazetesinde katip ve mürettip olarak çalışmaya başladı. Bir yıl süren bu çalışma döneminin ardından 1931 yılında Türkiye'ye göç eden yazar, Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu'na girdi. Balıkesir'deki dört yıllık eğitiminin ardından iki yıl da Adana Erkek Öğretmen Okulu'nda okudu ve buradan 1937'de mezun oldu. Erzurum Badicivan köyünde bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün açtığı sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumaya başladı. 1940 yılında mezun olan Acaroğlu, Ankara Erkek Lisesi'nde öğretmenliğe devam etti. II. Dünya Savaşı yılları olduğu için silah altına alınarak yedek subay oldu. 1943 yılında askerden dönünce önce Sarıkamış Ortaokulu'nda sonra Ankara Dördüncü Ortaokulu'nda görev yaptı. Bu sırada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Enstitüsü'nün derslerine başladı ancak devlet memuru olduğu gerekçesiyle devam etmesine izin verilmedi. 1947'de Ankara Üniversitesi'nin kütüphanecilik kursunu tamamladıktan sonra Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu'nda çalışmaya başladı. 1950 yılında burada uzman oldu. Türk Kütüphaneciler Derneği'ne katıldı. 1950 yılında uzman olduktan sonra Maarif Vekâleti tarafından kütüphanecilik, bibliyografya ve dokümantasyon tahsili için Fransa'ya gönderildi. Türker Acaroğlu Fransa'da geçirdiği süre boyunca Fransız Yüksek Kütüphanecilik Okulu'ndan, Fransa Dokümantasyon Teknikleri Millî Enstitüsü'nden, Aliance Française adlı dil okulundan, Milletlerarası Arşivcilik Teknik Kursu'ndan, Sorbonne Üniversitesi Fransız Medeniyeti Kurslarından diploma ve sertifikalar aldı. 1952'de yurda dönünce Maarif Vekâleti Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan yazar Millî Kütüphane'de Bibliyografya Enstitüsünü kurmak için çalışan M. Raux'a yardımcı olmak üzere görevlendirildi. Çalışma hayatı ile okuma hayatını birleştirmiş olan Acaroğlu, 1957 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden de diploma aldı. 1974 yılında Derleme Müdürlüğü'nden emekli oldu. Türker Acaroğlu, 3 Ekim 2016'da 101 yaşında hayatını kaybetti.

Kütüphanecilik kariyerinin yanında kültür adamı olarak çeşitli alanlarda araştırma yazıları kaleme aldı, çeviriler yaptı. İlk yazılarını Balıkesir'de çıkarılan Kaynak dergisinde yayımlayan (1934) Acaroğlu'nun imzasına, Türk Düşüncesi, Tercüme, İlk Öğretim, Yeni Öğretmen, Tedrisat Mecmuası, Varlık, Yücel, Yeditepe, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Kültür Dünyası, Ülkü, Yenilik, Hürses, Ulus, Kudret, Sonposta, Tan, Vatan, Savaş, Havadis gibi gazete ve dergilerde de sıkça rastlanır. 1957 ile 1960 yılları arasında radyoda "Kitapseverlerle Başbaşa" adlı bir program sundu. Çok kapsamlı bibliyografya çalışmaları bulunmaktadır.

Türker Acaroğlu yaptığı kültürel çalışmalar sebebiyle Bulgar Devleti 1300. Kuruluş Yıldönümü Altın Madalyasının (1981), İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünün (1991), Türk Kütüphaneciler Derneği Üstün Hizmet Ödülünün (1995) ve kütüphanecilik dalında daha pek çok ödülün sahibi olmuştur.

Kaynakça

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3785 [Erişim Tarihi: 26.09.2017].

Işık, İhsan (2001). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları.

Işık, İhsan (2007). Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları.

Kabacalı, Alpay (2007). Kültürümüzden İnsan Adaları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Necatigil, Behçet (2016). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. SAADET ÇETİN
Yayın Tarihi: 15.03.2018
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Gagauzlar: Hristiyan TürklerVarlık Neşriyatı / Ankara1939Çeviri
Türkleri alâkadar eden Bulgar neşriyâtından bir bibliyografya denemesi? / ?1941Bibliyografya
Çocuk Şiirleri Antolojisi? / ?1944Derleme
Birimiz Hepimiz İçin: (Bulgarcadan 5 Hikâye)? / ?1944Çeviri
Proto - Bulgar DiniTürk Tarih Kurumu / Ankara1945Çeviri
Dünya Çocuk Masalları VI: (Bulgar Masalları)? / ?1946Çeviri
Vatan Uğrunda? / ?1946Çeviri
İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (1933-45)? / ?1947Bibliyografya
Ankara Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası? / ?1950Bibliyografya
Yeni Dünya Çocuk Masalları: Hint MasallarıRafet Zaimler Yayınevi / İstanbul1951Derleme
Türk Tarihinin Bibliyografya Kaynakları? / ?1954Bibliyografya
Türkiye'nin de Katıldığı Milletlerarası Harita Bibliyografyası? / ?1954Bibliyografya
Sihirli ÇalgıHür Yayınlar / İstanbul1961Çeviri
Kar ÇiçeğiHür Yayınları / İstanbul1961Çeviri
Ortaokul ve Lise Türkçe-Edebiyat Kitaplarında Adları Geçen Şair ve Yazarlar: (Hayatları-Eserleri)? / ?1963Diğer
Edebi Eserler Sözlüğü? / ?1965Araştırma
Bulgaristan'da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği? / ?1965Araştırma
Bulgar Hikâyeleri Antolojisi? / İstanbul1967Derleme
Ozanlar ve Yazarlar? / ?1967İnceleme
Gü ile Ay: (Bulgar Masalları)Varlık Yayınevi / İstanbul1969Çeviri
Türkiye Bibliyografyası Bugün Ne Durumda? / Ankara1970İnceleme
Türk Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar KaynakçasıTürk Dil Kurumu Yayınları / Ankara1972Bibliyografya
AtatürkKanaat / İstanbul1974Diğer
İstanbul'un Yetiştirdiği Ünlü Kişiler, Ozanlar, Yazarlar, SanatçılarMilli Eğitim Basımevi / İstanbul1976Diğer
Türk Halk Ozanları ve Destanları Kaynakçası (1928-1973)? / İstanbul1978Bibliyografya
Açıklamalı Atatürk KaynakçasıTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Ankara1981Bibliyografya
Bulgar Halk Yazınında Türk MotifleriEdebiyat Fakültesi Basımevi / İstanbul1983Araştırma
Balkan Halk Biliminde Türk Etkileri? / ?1983Araştırma
Sovyetler Birliğinde Yaşayan Kimi Kavimlerin Atasözleri? / İstanbul1984Derleme
Açıklamalı Süleyman Nazif Kaynakçası? / ?1987Bibliyografya
En Ünlü Dünya Yazarları? / ?1988Araştırma
Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları KılavuzuKültür Bakanlığı / Ankara1988Araştırma
Deliorman Türklerinin KökeniTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1988Araştırma
Dünya Atasözleri? / ?1989Derleme
Bulgaristan’da 120 yıllık Türk Gazeteciliği (1865-1985)? / ?1990Araştırma
Türk Atasözleri? / ?1992Derleme
Bulgaristan Türklerinin Dünü-Bugünü-YarınıTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1993Araştırma
XV. yy. Sonlarıyla XVI. yy. Başlarında Balkanlar'da Türkçe Yer Adları (1490-91/1520-30)Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1994Araştırma
Nasreddin Hoca ile Kurnaz Peter Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma? / İstanbul1996Araştırma
Tarih ve Söylentilerde MihalbeyoğullarıTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1997Çeviri
Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyıllık Türkçe Kaynakça (1878-1978)Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1997Bibliyografya
Türkiye'de ve Dünyada "Derleme" Çalışmaları? / Ankara1997Araştırma
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav Kaynakçası (1931-1998)? / Ankara1998Bibliyografya
Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba TekkesiKaynak Yayınları / İstanbul1998Çeviri
Malatya İlinde Yer Adları? / ?1998Araştırma
Gagauzların KökeniTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara1999Araştırma
Bulgarların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadlar SözlüğüKültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Gn. Md. / Ankara1999Araştırma
Bulgaristan Türkleri Üzerine AraştırmalarKültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı / Ankara1999Araştırma
İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet Gerçek? / ?2000Araştırma
Osmanlı-Türk Kültürünün Bulgaristan'daki İzleri ve EtkileriTürk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara2002Araştırma
Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi (La bibliographie: Batı’da Kaynakça, Türkiye’de Kaynakça Çalışmalarının Gelişimi)? / ?2003Araştırma
Bir Türk Kadını Uğruna? / ?2003Çeviri
Azınlıkların ve Yabancıların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadları SözlüğüIQ Kültür Sanat Yayıncılık / İstanbul2009Araştırma
Yarınlara DoğruTürk Kütüphaneciler Derneği / Ankara2009Deneme
Kütüphanecinin Görevi? / ?2011Çeviri
Balkan EfsaneleriVarlık Yayınevi / İstanbul2013Çeviri
Dünyada Türkçe ve Türkçeleşmiş Yer Adları KılavuzuAvrasya Kütüphaneciler Birliği Derneği / Ankara2014Araştırma

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şinasi Şentürk (Şinasi Ahmedov Akaliyev)d. 15 Şubat 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YılıGörüntüle
3Mehmet Abutd. 24 Ağustos 1915 - ö. 2 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
4Haldun Tanerd. 16 Mart 1915 - ö. 7 Mayıs 1986Doğum YılıGörüntüle
5Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Ölüm YılıGörüntüle
6Nurettin Özdemird. 1927 - ö. 26 Ağustos 2016Ölüm YılıGörüntüle
7CİNASÎ /YALBUZ/ YALBUZOĞLU, Ekrem Yalbuzd. 18.03.1947 - ö. 24.08.2016Ölüm YılıGörüntüle
8Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990MeslekGörüntüle
9Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013MeslekGörüntüle
10Barış Acard. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Necmi Zekad. 01 Ağustos 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Serap Akıncıoğlud. 02 Mart 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Dilek Türkerd. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Türker Armanerd. 7 Nisan 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle