ÂKİF, Hasan Âkif

(d. 1309/1882 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1309/1882’de İzmir’de doğdu. Asıl adı Hasan Âkif'tir. Âkif mahlasını kullandı. İzmir’de “Ali Kadı” namıyla bilinen Hacı Ali Fehmî Efendi’nin oğludur. İbtidai, rüşdi ve idadi mekteplerinde okuduktan sonra babasının müderris olduğu Hacı Mehmed Ağa Camisi Medresesi’nde tahsilini tamamladı. Özel hocalardan Farsça dersi aldı. Kameraltı Camisi Kütüphanesi memurluğuna tayin edildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Yunanlıların Aydın’ı yaktıkları sırada eviyle beraber, eşya ve eserleri de yanmıştır. İzmir’e döndüğünde hâlâ memurluğunu yaptığı kütüphanede yanan eserlerinin bazılarının müsveddelerini bularak Savnu’n-Nücûm ani’r-Rücûm, Zâdu’l-Ma’ârif fi Cerâbi’l-Âkif, Hulâsatu’l-Edviyye fi Lüvâseti’l-Agdiyye, Ref’ül’l-Eşkâl ani’l-Eşkâl adlı eserlerini temize çekti. Tokadî-zâde Şekîb Bey’in ısrarıyla manzum ve mensur bazı eserlerini ihtiva eden Mecmu’a-i Sinân-ı Safâ’yı yazdı. Fatiha suresini hece vezniyle Türkçe'ye tercüme etti.

Âkif Bey, terbiyeli, gayretli, bilgin kişilerdendir. Manzumelerinin güzel olduğu söylenir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.)(1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.01.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Manzumesinden

Okuyup derse çalış ey vatanın nev-zâdı

Silâh atmağa alış, şânlı şehîd evlâdı

Sana ninni çağırırken o zavâllı mâder

Ağlayup sızlayarak der idi: Yârab göster

Göreyim işbu yetîmi, bu küçük yavrumu âh

İntikâmım alıversin budur ârzûm her gâh

Bu tazarru', bu münâcâtı kabûl eyledi Hak

Çünki mazlûmların âhı çıkacaktır mutlak

Yavrucuk boynunu büktü, gözü yaşla doldu

O güzel gül gibi çehre o dakîka soldu

Bir eliyle dizine koydu yavaşça başını

Diğeriyle siliyordu boşanan göz yaşını

Ben şehîd oğlu şehîd oğlu olunca mâdâm

İntikâm almadan ölmek bana elbet harâm

(Cunbur, Müjgan (hzl.)(1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Çetinbilekd. 17 Şubat 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tufan Çolakd. 01 Ocak 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Doğum YeriGörüntüle
4MÜCRİMÎ, Mehmet Özbozokd. 1882 - ö. 28.03.1970Doğum YılıGörüntüle
5Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Doğum YılıGörüntüle
6Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Doğum YılıGörüntüle
7MÜCRİMÎ, Mehmet Özbozokd. 1882 - ö. 28.03.1970Ölüm YılıGörüntüle
8Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Ölüm YılıGörüntüle
9Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Ölüm YılıGörüntüle
10MÜCRİMÎ, Mehmet Özbozokd. 1882 - ö. 28.03.1970MeslekGörüntüle
11Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938MeslekGörüntüle
12Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943MeslekGörüntüle
13MÜCRİMÎ, Mehmet Özbozokd. 1882 - ö. 28.03.1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜCRİMÎ, Mehmet Özbozokd. 1882 - ö. 28.03.1970Madde AdıGörüntüle
17Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Madde AdıGörüntüle
18Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Madde AdıGörüntüle