ÂKİF, Hasan Âkif

(d. 1309/1882 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1309/1882’de İzmir’de doğdu. Asıl adı Hasan Âkif'tir. Âkif mahlasını kullandı. İzmir’de “Ali Kadı” namıyla bilinen Hacı Ali Fehmî Efendi’nin oğludur. İbtidai, rüşdi ve idadi mekteplerinde okuduktan sonra babasının müderris olduğu Hacı Mehmed Ağa Camisi Medresesi’nde tahsilini tamamladı. Özel hocalardan Farsça dersi aldı. Kameraltı Camisi Kütüphanesi memurluğuna tayin edildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Yunanlıların Aydın’ı yaktıkları sırada eviyle beraber, eşya ve eserleri de yanmıştır. İzmir’e döndüğünde hâlâ memurluğunu yaptığı kütüphanede yanan eserlerinin bazılarının müsveddelerini bularak Savnu’n-Nücûm ani’r-Rücûm, Zâdu’l-Ma’ârif fi Cerâbi’l-Âkif, Hulâsatu’l-Edviyye fi Lüvâseti’l-Agdiyye, Ref’ül’l-Eşkâl ani’l-Eşkâl adlı eserlerini temize çekti. Tokadî-zâde Şekîb Bey’in ısrarıyla manzum ve mensur bazı eserlerini ihtiva eden Mecmu’a-i Sinân-ı Safâ’yı yazdı. Fatiha suresini hece vezniyle Türkçe'ye tercüme etti.

Âkif Bey, terbiyeli, gayretli, bilgin kişilerdendir. Manzumelerinin güzel olduğu söylenir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.)(1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.01.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Manzumesinden

Okuyup derse çalış ey vatanın nev-zâdı

Silâh atmağa alış, şânlı şehîd evlâdı

Sana ninni çağırırken o zavâllı mâder

Ağlayup sızlayarak der idi: Yârab göster

Göreyim işbu yetîmi, bu küçük yavrumu âh

İntikâmım alıversin budur ârzûm her gâh

Bu tazarru', bu münâcâtı kabûl eyledi Hak

Çünki mazlûmların âhı çıkacaktır mutlak

Yavrucuk boynunu büktü, gözü yaşla doldu

O güzel gül gibi çehre o dakîka soldu

Bir eliyle dizine koydu yavaşça başını

Diğeriyle siliyordu boşanan göz yaşını

Ben şehîd oğlu şehîd oğlu olunca mâdâm

İntikâm almadan ölmek bana elbet harâm

(Cunbur, Müjgan (hzl.)(1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. Ankara: AKM Yay. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Baha Tevfikd. 1884 - ö. 19 Mayıs 1914Doğum YeriGörüntüle
2Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Doğum YeriGörüntüle
3Can Sinanoğlud. 15 Kasım 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
5SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972Doğum YılıGörüntüle
6(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Doğum YılıGörüntüle
7Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
8SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972Ölüm YılıGörüntüle
9(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944MeslekGörüntüle
11SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972MeslekGörüntüle
12(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935MeslekGörüntüle
13Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944Madde AdıGörüntüle
17SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972Madde AdıGörüntüle
18(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Madde AdıGörüntüle