ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âkif Bey hakkında kaynaklarda verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Şiirlerinde de Âkif mahlasını kullandı. Atâ Tarihi’nde şair için kullanılan “Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Bey” şeklindeki künyeye bakılırsa babasının ismi bilinmese de sarayda kapıcılar kethüdası olduğu anlaşılmaktadır. Babası İstanbul'da görevli olduğuna göre şair de burada doğmuş olmalıdır. Âkif Bey, önceleri Enderun’un Seferli koğuşuna mensupken 1831 yılında bu koğuşun lağvedilmesiyle (Pakalın 1983: 3/142) Hazine odasına dâhil oldu ve padişah saray dışındayken onun altınla dolu çantasını taşımakla yükümlü olan (Pakalın 1983: 1/324) çantacılık görevine getirildi. Ölüm tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. İkinci Mahmûd (sal. 1808-1839) devri şairlerindendi. Kaynaklarda eseri olup olmadığından bahsedilmemiş, şairliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pakalın, Mehmed Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C. 1. 3. İstanbul: MEB Yay.

Tayyar-zâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt
Tesellî-bahş olur yâd eyledikçe gönlüme Âkif
Nigâh-ı iltifât-ı yâra şâyân oldugum demler

Beyt
Hulûsum celb eder Âkif dil-i sengîn-i dildârı
Ne denlü saht ise nerm eyler elbet âheni âteş

Beyt
Bu kadar hüsn ile lâyık mıdır ey mâh sana
Gül gibi zîver-i her-bezm olasın vâh sana

Beyt
Hayâl-i zülf-i yâr oldukça gözde girye lâzımdır
Yazıkdır şîşe-i bî-âb içinde öyle sünbüller

Beyt
Gönülde saklamaga aşkı kudretim yokdur
Ne saklayım güzelim sabra tâkatim yokdur
(Tayyarzâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. 212-213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Doğum YeriGörüntüle
4FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683Doğum YılıGörüntüle
6ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683Ölüm YılıGörüntüle
9ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Ölüm YılıGörüntüle
10FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683MeslekGörüntüle
12ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30MeslekGörüntüle
13FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TÂ’İB, Tâ'ib Mehmed Çelebid. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
18ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Madde AdıGörüntüle