AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1089-1091/1678-81)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâbil-zâde Ömer Efendi bin Kadı Hâbil Efendi'dir. Hâbil-zâde lâkabıyla tanındı. Bursalı olup Eyüp Medresesi müderrisliği ve Medine kadılığı yaptı. Ulemâdan Tavil Ali Efendi'den kıraat dersi aldı ve mülazım oldu. Kırk akça medreseden azledildikten sonra Cemaziyelahir 1061/ Mayıs-Haziran 1651'de Mahmud Efendi yerine Çatalca'da Ali Paşa Medresesi müderrisi oldu. Şakâyık Zeyli ve Güldeste'de aldığı görevler ayrıntılı olarak kaydedilmiştir. (Özcan 1989: 471-472; Abdulkadiroğlu 1988: 361). Vefatı hakkında iki farklı tarih sözkonusudur: Vekâyiü'l-Fudalâ ve Tuhfe-i Nâilî'de ölümü için 1091/1680-81 yılı verilmişken; Güldeste-i Riyâz-ı İrfân'da bu tarih, 1089/1678-79'dur.

Şiir mecmuası olduğu bilgisi, sadece Seyrek-zâde Mehmed Âsım’ın Zeyl-i Zübdetül-Eş'ârı’nda yer almaktadır. Avnî'nin şiir örneği olarak elimizde sadece bir beyti vardır. (Coşkun 1985:114).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1988). Beliğ İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhi Vekayiü'l-Fudalâ, Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ne denli olsa da nevmîd ehl-i ışk yine

Nigâh-ı hasret ile intizârı bâkîdür

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.114.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
2YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Doğum YılıGörüntüle
5YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Ölüm YılıGörüntüle
8YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
11YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂZİK (NÂZÜK), Abdullah Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle
17YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NA'ÎMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle