AVNî, Osman Efendi

(d. ?/? - ö. Zilkade 1039/Haziran-Temmuz 1630)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman'dır. Avnî Mahlasını kullandığı için Avnî Osman Efendi olarak tanındı. Akşehirli'dir. Hoca-zâde Mehmed Efendi'den mülazım oldu. Fetva Emaneti Makamı'na atandı. Kırkakça Medrese'den mazul iken Safer 1026/ Şubat-Mart 1617'de Defterdâr Yahya Medresesi'nde görev yaptı. Ramazan 1030/ Temmuz-Ağustos 1621'de Kaptan Ali Paşa Medresesi'ne atandı. Ramazan 1031/ Temmuz-Ağustos 1622'de Sahn-ı Semân'da görevlendirildi. Kayseri kadısı oldu. Zilhicce 1032/ Eylül-Ekim 1623'te azledildi. Cemaziyelahir 1034/ Mart-Nisan 1625 Gelibolu kadısı oldu. Safer 1035/ Kasım 1625'te mevleviyet payesi ile Atabey Medresesi'ne görevlendirildi. 1039 sonları/1630'da Sadrazam Hüsrev Paşa'nın gazabına uğradı. Zilkade 1039 / Haziran-Temmuz 1630'da vefat etti. Silifke'de medfundur.

Şiir ve inşâda eser verdi. (Özcan 1989: 726)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 710.

Özcan, Abdülkadir (1989) (hzl.). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri, Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
2TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Doğum YeriGörüntüle
4GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
5TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Doğum YılıGörüntüle
7GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
8TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Ölüm YılıGörüntüle
10GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566MeslekGörüntüle
11TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)MeslekGörüntüle
13GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
17TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Madde AdıGörüntüle