AVNî, Osman Efendi

(d. ?/? - ö. Zilkade 1039/Haziran-Temmuz 1630)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman'dır. Avnî Mahlasını kullandığı için Avnî Osman Efendi olarak tanındı. Akşehirli'dir. Hoca-zâde Mehmed Efendi'den mülazım oldu. Fetva Emaneti Makamı'na atandı. Kırkakça Medrese'den mazul iken Safer 1026/ Şubat-Mart 1617'de Defterdâr Yahya Medresesi'nde görev yaptı. Ramazan 1030/ Temmuz-Ağustos 1621'de Kaptan Ali Paşa Medresesi'ne atandı. Ramazan 1031/ Temmuz-Ağustos 1622'de Sahn-ı Semân'da görevlendirildi. Kayseri kadısı oldu. Zilhicce 1032/ Eylül-Ekim 1623'te azledildi. Cemaziyelahir 1034/ Mart-Nisan 1625 Gelibolu kadısı oldu. Safer 1035/ Kasım 1625'te mevleviyet payesi ile Atabey Medresesi'ne görevlendirildi. 1039 sonları/1630'da Sadrazam Hüsrev Paşa'nın gazabına uğradı. Zilkade 1039 / Haziran-Temmuz 1630'da vefat etti. Silifke'de medfundur.

Şiir ve inşâda eser verdi. (Özcan 1989: 726)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 710.

Özcan, Abdülkadir (1989) (hzl.). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri, Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EZHERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
4EZHERÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
7EZHERÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
10EZHERÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞERÎFÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566MeslekGörüntüle
13EZHERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EZHERÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎFÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle