BEYÂZÎ, Mehmed Çelebi

(d. -/- - ö. 1024-1036/1615-1616 / 1626-1627)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sicill-i Osmânî’de Beyâzî mahlaslı iki şairden söz edilmektedir. Aynı dönemde yaşayan bu şairlerle ilgili bilgiler birbirine karışmış durumdadır. Her ikisinin de mahlasları müşterektir. Ancak burada sözü edilen Beyâzî’nin adı Mehmed Çelebi’dir. Vardar Yenicesi’nde doğdu. 16. yüzyılın en önemli bilim, edebiyat ve tasavvuf merkezi olan bu şehirde öğrenimini tamamladı. Medreseyi bitirdikten sonra müderris oldu (Özcan 1989: 3/90). Vardar Yenicesi’nde öldü. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 1626 (1308-15/ 1890-97, 2/372, 4/153), Şakayık'ta 1036 / 1626 tarihi olarak belirtilir. Şiir ve inşada şehrinin önde gelenleri arasında gösterilir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakâyık-ı Nûmâniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUBA IŞINSU DURMUŞ
Yayın Tarihi: 16.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Arz eyle metâ’-ı dili dil-dâre düşerse

Yirine düşer ol yüzi gül zâre düşerse

 

Yaşum gibi gözden bıragup itme fütâde

Gâhîce nazar eyle dil-i zâre düşerse

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 120.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YeriGörüntüle
4RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
6AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
9AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
12AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraMeslekGörüntüle
13RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
18AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraMadde AdıGörüntüle