BURHAN

(d. 1230/1815 - ö. 1313/1897/98)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre Konya Mevlevi şairlerindendir. Konya’da Burhan-zâdeler namıyla meşhur köklü bir ailedendir. Eğlence meclislerinden, latifeden hoşlanan nüktedan bir insan olup Mevlevi bir şairdir. Şairin Nasreddin Hoca’nın fıkralarını şerh ettiği bir eseri ve Konya’da neşredilen çok sayıda şiiri olduğu söylenmektedir. Tespit edilen şiirlerinde Burhan mahlasını kullanan şairin şiirlerinde Arapça ve Farsça tamlamalara sıkça yer verdiği görülmektedir. Burhan, 1313/1897/98 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926).  Konya: Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1: 106.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.03.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âyine-i cânân olalı cân-garîbem

Pertev-figen-i şeş cihet-i rûy-ı zemînem


Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926).  Konya: Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. 339.

Gazel

Âkıbet gurbet serime düştü yârim kandadır

Nev-bahârın bülbülü hem dil-şikârım kandadır

Çün vatanda yok benim gibi bana imdâd eder

İstirâhat kılmadım âh u figânım kandadır

Bir takım efkâr beni zindâna ilkâ eyledi

İftirâk günleri geldi gül-izârım kandadır

Zerrece gam kûh-ı Kâf gibi beni bast eyledi

An-karîb gel sen yetiş imdâda yârim kandadır

Mevtime gam eylemem n’olur cihânın lezzeti

Fâtiha ihsân edecek yâdigârım kandadır

Nâ-tüvânım çok aradım bulmadım dermânımı

Derdime hâzık tabîb-i nâmdârım kandadır

Ölmeden Burhân bunu etti tedârik gel yetiş

Merhamet kıl aczime ol şîvekârım kandadır


Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferîd [Uğur] (1926).  Konya: Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. 339.

 

Gazel

Germiyet-i hâl ile olup pür dem-i devrân

Hem cilve-i çerh-i felek ü arş berînem

Sad gûne mutalsam dahı olsa derd-i matlab

… teveccühle ana feth-i mübînem

Mamûre-i tabı sanur ancak gören ammâ

Vîrâne-i genc-i eyvân-ı millet ü dînüm 

Aynuma ayândur öge âlemde nihândur

Ser-tâ-kadem-i dâire-i ayn-ı yakînüm

Şart ile beyân eyledi davâsını Burhân

Derse nola … mahlas sadr-ı güzînüm


Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi. Nu: 10470/1. 106.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GİRYÂNÎ, Seyitd. 1865 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
2RIZAd. 1878 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3Dânişî, Şa‘bân bin Mustafad. ö. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
6FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlıd. 1815 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlıd. 1815 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlıd. 1815 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
14MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle
15FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlıd. 1815 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle