DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendi

(d. 1230/1814 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Zülfikâr’dır. 1235/1819 yılında Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır ulemasından Akıllı Hoca’dan ders aldı. 1254/1838’de orduya katılarak Şam ve Halep’te on iki sene kadar görev yaptı. Ordudan ayrıldıktan sonra Bağdat ve Kerbela’ya gitti. Daha sonra Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ın birçok mahallini elindeki sazıyla şiir okuyarak gezdi. 1270/1853 yılında Konya’da Şeyh Muhammed Sa’îd Hemdem Çelebi Efendi’ye intisap etti. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Alî Emîri, çok sayıda şiiri bulunduğunu söylemektedir (Kadıoğlu 2014: 361).

Kaynakça

Güner, Galip ve N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf

Reh-i şevkinde abd-i derd-nâkim yâ Resûlallâh

Kapında bir gedâ-yı sîne-çâkim yâ Resûlallâh

Başımdan aşdı isyânım yanımdan kaçdı yârânım

Yetiş imdâda der-dest-i helâkim yâ Resûlallâh

Ne yerde fısk ile bey u şirâ eylerse bir tâcir

Benim vardır anunla iştirâkim yâ Resûlallâh

Velî zât-ı celîlin sûret-i tasdîke geldikde

Mücellâ nûrdan mir’ât-ı pâkim yâ Resûlallâh

Bu Dürcî çâkerin dûr etme iksîr-i teveccühden

Fenâ bâğında ben bir kabza hâkim yâ Resûlallâh

(Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay. 361.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MÜLHEM, Derviş Mülhem Efendid. ? - ö. 1816-17Doğum YeriGörüntüle
3VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
7FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Ölüm YılıGörüntüle
10FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FİGÂNÎ, Seyyid Ahmedd. 1814 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
14REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
15TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Madde AdıGörüntüle