HÂMİD, Dîvân Efendisi-zâde Halîl Hâmid Efendi

(d. 1185/1771 - ö. 1245/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Halîl Hâmid Efendi’dir. 1185/1771 yılında Diyarbakır’da doğdu. Divan Efendisi-zâde sanıyla tanındı. Babası Diyarbakır Gümrük Müdürü Osman Efendi’dir. Medrese tahsili gördü. Diyarbakır’da bir süre hat hocalığı yaptıktan sonra 1215/1800 yılında İstanbul’a gitti. Burada birçok şair ve ediple dostluk kurdu. 1217/1802’de Belgrat Beylerbeyliği'ne atanan Çavuş-zâde Hasan Paşa’ya divan kâtibi oldu. Bir yıl süren bu vazifenin ardından 12 yıl kadar vezir rütbeli valilerin divan kâtipliklerinde bulundu. 1230/1815 yılında Diyarbakır’a dönerek gümrük kâtibi oldu. 1238/1822 yılında hemşehrisi Şeyh-zâde Mehmed Bey’in kaymakamlığı esnasında divan kâtipliği yaptı. 1245/1829’da Diyarbakır’da vefat etti.

Hâmid, birçok şiiri bulunmasına karşılık özellikle hat sanatındaki ustalığı ile meşhur olmuş, bazı yazma kitapları istinsah etmiştir. 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, M. Kayahan (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir yaratmış zât-ı pâkin kudret-i Mevlâ senin

Yok cihân bâğında mislin ey gül-i ra’nâ senin

 

Fasl olurdu defter-i hicrân ile da’vâ-yı dil

Ger müyesser ola bir gün vuslatın tenhâ senin

 

Geçmem ey meh-pâre bir mûyundan olsam çâk çâk

Dilde nakş olmuş hayâlin ey meh-i yek-tâ senin

 

Bezm-i târı rûşen eyler şu’le-i şem-i ruhun

Nûr ile tahmîr olunmuş kâmetin gûyâ senin

 

İster öldür ister et şâyeste-i lutf-ı hitâb

Cân u dilden âşıkındır Hâmid-i şeydâ senin

(Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay. 220.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Esma Ocakd. 5 Haziran 1928 - ö. 25 Mayıs 2011Doğum YeriGörüntüle
3BEKRÎ, Hacı Bekir Beyd. ? - ö. 1835Doğum YeriGörüntüle
4TERKÎd. 1771 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
5CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MOLLA NİYÂZ, Muhemmed Niyâz İbni Abduğupurd. 1771 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İZZET MOLLÂ, Keçeci-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1786 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
8KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645MeslekGörüntüle
11SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
12AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HUSREV, Mehmed Husrev Efendid. ? - ö. 18-19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂMÎ, Mustafa Sâmî, Ayaşlıd. 1858 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18ÇARKÇI HALİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle