Muzaffer İlhan Erdost

M. Rana , Muzaffer Mustafa
(d. 18 Eylül 1932 / ö. 25 Şubat 2020)
Şair, yazar, yayıncı
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Çamlıbel beldesinde dünyaya gelen Muzaffer Erdost; şair, yazar ve aynı zamanda yayıncıdır. Şiirleri ve siyasi eserlerinin yanı sıra çeviri kitapları ile edebiyata katkı sunan Erdost, eserlerinde M. Rana ve Muzaffer Mustafa imzalarını da kullandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra (1957) Ankara’da Pazar Postası (1957-1959) ve Ülke gibi dergilerde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1965’ten beri Sol Yayınları’nı yönetmektedir. Bir dönem hüküm giyen şair (1971), 1974’te Af Yasasından yararlanıp çıktı. Yayıncılığa kaldığı yerden devam etti. Kardeşi İlhan Erdost'un vefatının ardından adını, Muzaffer İlhan Erdost olarak değiştirdi ve İlhan İlhan adıyla bir kitap yayımladı (1985). İnsan Hakları Derneği Ankara şubesi başkanlığı yaptı (1989). Ankara'da kurduğu İlhanilhan kitabevini işletti. 25 Şubat 2020'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Şiir, öykü ve yazıları 1950 yılından itibaren Hisar, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikayeler; Kaynak, Mavi, Milliyet Sanat Dergisi, İktisat Dergisi, Mülkiye Dergisi, Yeni Düşün, Argos, Öğretmen Dünyası, Diyalog, Edebiyat ve Eleştiri, Bilim ve Ütopya, Folklor Edebiyat, Yön, Türk Solu, Yarın, Dost, Ülke, Papirüs, Bili ve Sanat gibi dergilerde yayımlandı. Bilim ve Sanat dergisinde "Ulusal Dil Bilinci, İlkel Birikim ve Köylülüğün Yoksullaşması", Yarın dergisinde "Eleştiri Üzerine Bir İki Not, Gençlik ve Kültürü, İkinci Yeni Şiir Gericilik" ve Varlık dergisinde "Dergiciliğimizin Bugünü" gibi konuları ele aldı. Tek sayı yayımlanabilen Açık Oturum adıyla bir dergi çıkardı (Mayıs 1955). Açık Oturum Yayınlarını (1958-1960) yöneten Muzaffer İlhan Erdost; Marx, Lenin, Stalin ve Politzer’den kitaplar çevirdi. "İkinci Yeni" adını yazılarında ilk kendisi kullandı. Bu nedenle "İkinci Yeni"nin isim babası olarak kabul edilir. Erdost; şiir, öykü, deneme ve eleştiri türlerinde yazılar yazdı. Türkiye İnsan Hakları Kurumunun (TİHAK) girişimci ve kurucu üyeliğini yaptı.

Muzaffer İlhan Erdost'un eserleri; şiirler, çeviriler, siyasi eserler olmak üzere üç temel başlık altında ele alınabilir. Bunların yanı sıra hikâye kitabı da kaleme alan Erdost'un, eserlerindeki temel konular; toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasidir. Havada Kalan Güvercin (1990) ile Havada Yanan Güvercin (2015), Muzaffer İlhan Erdost'un şiirlerini topladığı kitaplardır. Bu eserlerde şairin ele aldığı çeşitli konulardaki şiirler ile kardeşine duyduğu özlemi anlatan şiirler yer almaktadır. Ey Karanlık Mavi Güneş (1990) ile Karanlık Kırmızı Güneş (2016) Erdost'un hikâye türünde kaleme aldığı yapıtlardır. Yazar, Ey Karanlık Mavi Güneş adlı kitabının başında üç ayrı öykü dönemi olduğunu, bu dönemlerin sonuncusunun ise 1980 sonrası olduğunu ifade etmektedir. Bunların yanı sıra deneme tarzındaki eserleri ve çevirileri ile edebiyata katkı sunan yazar, aynı zamanda çok sayıda siyasi ve tarihi yapıt üretmiştir. Türkiye Sosyalizmi ve Sosyalizm (1969), Türkiye Üzerine Notlar (1971), Kanı Kanla Yıkamak : İnsan Hakları ve Türkiye (1994), Faşizm ve Türkiye 1977-1980 (1995), Türkiye'nin Yeni-Sevr'e Zorlanması Odağında Üç Sivas (1996), Kuşatılmış Ülke Kuşatılmış Yazılar (2005) vd. gibi siyasi, eleştirel kitapları bulunan yazar, genel olarak sömürgecilik, azınlıklar, sosyalizm gibi konuları ele almıştır.

Erdost; Üç Şair Nazım Hikmet-Cemal Süreya-Ahmed Arif adlı eserinde Türk edebiyatının önemli isimlerini farklı bir bakış açısıyla yansıtmıştır. Eser üç bölümden oluşmakla birlikte Erdost, bu eserde şairlerin edebi kişiliğini ve genel olarak ele aldıkları konuları işlemiştir. Şiirin U Dönüşü adlı eser ise beş bölümden (Şiirin U Dönüşü, Tek Kişilik Düello, Şiir Kalbidir Yeryüzünün Şairler Arkadaşı, Şairler Kalbidir Yeryüzünün Şairler Arkadaşı ve İnsan ve İnsanlaşma) oluşmaktadır. Kitap Muzaffer İlhan Erdost'un şiirle ilgili yazılarından oluşmaktadır.

Kaynakça

https://www.biyografya.com/biyografi/13089 [erişim tarihi: 20.11.2019]

https://www.turkedebiyati.org/muzaffer-erdost/ [erişim tarihi: 20.11.2019]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Muzaffer_%C4%B0lhan_Erdost [erişim tarihi: 20.11.2019]

https://edebiyatvesanatakademisi.com/sairler/detay/muzaffer-ilhan-erdost-siirleri/446 [erişim tarihi: 20.11.2019]

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1339852/muzaffer-ilhan-erdost-ve-aydinlanma-onur-odulu.html [erişim tarihi: 20.11.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜZEYYEN ALTUNBAY
Yayın Tarihi: 22.11.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Türkiye Sosyalizmi ve SosyalizmSol Yayınları / Ankara1969Diğer
Türkiye Üzerine NotlarSol Yayınları / Ankara1971Diğer
Leninizmin İlkeleriSol Yayınları / Ankara1977Diğer
Burjuva Demokrasisi ve Proletorya DiktatörlüğüSol Yayınları / Ankara1977Diğer
Ulusların Kaderlerini Tayin HakkıSol Yayınları / Ankara1977Diğer
Bilim ve Yazın Arasında : Yazın, Dil ve Kültür YazılarıOnur Yayınları / Ankara1984Deneme
Osmanlı İmparatorluğunda Mülkiyet İlişkileriOnur Yayınları / Ankara1984İnceleme
İlhan İlhanMurat Ofset / İstanbul1985Diğer
Şemdinli RöportajıOnur Yayınları / Ankara1987Röportaj
Kapitalizm ve TarımOnur Yayınları / Ankara1988Diğer
Onu Anlat İşteOnur Yayınları / Ankara1989Deneme
Demokrasi ve "demokrasi"Onur Yayınları / Ankara1989Diğer
Ne Yapmalı? : Hareketimizin Can Alıcı SorunlarıŞahin Matbaası / Ankara1990Diğer
Küçük Kurultaydan Halkevlerine BakışHalkevleri Genel Merkezi / Ankara1990Diğer
Havada Kalan GüvercinOnur Yayınları / Ankara1990Şiir
Ey Karanlık Mavi GüneşOnur Yayınları / Ankara1990Hikâye
Adam İçin Türevler : Eskiz/lerOnur Yayınları / Ankara1990Deneme
Komünizmin Çocukluk Hastalığı "Sol" KomünizmSol Yayınları / Ankara1991Diğer
Bir Fotoğrafa Altyazı : İki 7 KasımOnur Yayınları / Ankara1991Diğer
Ulus Uluslaşma DemokratikleşmeOnur Yayınları / Ankara1991Diğer
Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki TaktiğiSol Yayınları / Ankara1992Diğer
Nisan Tezleri ve Ekim DevrimiSol Yayınları / Ankara1992Diğer
Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge SorunuSol Yayınları / Ankara1994Diğer
Üç şair : Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Ahmed ArifOnur Yayınları / Ankara1994İnceleme
Kanı Kanla Yıkamak : İnsan Hakları ve TürkiyeOnur Yayınları / Ankara1994Diğer
Faşizm ve Türkiye (1977-1980)Onur Yayınları / Ankara1995Diğer
Türkiye'nin Yeni-Sevr'e Zorlanması Odağında Üç SivasOnur Yayınları / Ankara1996Diğer
İşçi Sınıfı ve KöylülükSol Yayınları / Ankara1996Diğer
Koleksiyon 7 KasımOnur Yayınları / Ankara1997Diğer
İkinci Yeni YazılarıOnur Yayınları / Ankara1997Diğer
Küreselleşme ve Osmanlı "Millet" Modeli Makasında TürkiyeOnur Yayınları / Ankara1998Diğer
Yeni Dünya Düzenine Zorlanması Odağında TürkiyeOnur Yayınları / Ankara1999Diğer
Pandora'nın bir başka "kutu"suOnur Yayınları / Ankara2000Diğer
Türkiye'nin Kararan FotoğraflarıOnur Yayınları / Ankara2003Diğer
12 Eylül "Turka"larıOnur Yayınları / Ankara2004Diğer
Kuşatılmış Ülke Kuşatılmış YazılarOnur Yayınları / Ankara2005Diğer
Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı İmparatorluğunda Mülkiyet İlişkileriOnur Yayınları / Ankara2005Diğer
Şiirin U DönüşüOnur Yayınları / Ankara2009Deneme
Nefes AlamıyorumOnur Yayınları / Ankara2012Diğer
Sosyalizm TartışmalarıOnur Yayınları / Ankara2012Diğer
Anarşizm yazılarıOnur Yayınları / Ankara2014Diğer
Yabancılara Toprak Satışı ve Yasalaşma SüreçleriOnur Yayınları / Ankara2014Diğer
Toprak Reformu Bildirileri ve Demokratikleşme OyunlarıOnur Yayınları / Ankara2014Diğer
Havada Yanan GüvercinOnur Yayınları / Ankara2015Şiir
İkinci Yeni : "kuzunun ağzındaki tilki"Onur Yayınları / Ankara2015Eleştiri
Hapisaneye Üniversite Üniversiteye Cami : İslamın Siyasallaşması Bilimin İslamlaşmasıKuban Matbaacılık / Ankara2015Diğer
Etnik Ayrışma Ulusal Bütünleşme : Kürtler ve "Kürtler"Onur Yayınları / Ankara2015Diğer
Karanlık Kırmızı GüneşOnur Yayınları / Ankara2016Hikâye
Uluslararası Hukuk ve Soykırım SöyleşmesiOnur Yayınları / Ankara2016Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SITKI, Hasand. 1858 - ö. 1936Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AZMİ, Abdullah Yamanoğlud. 1905 - ö. 20.10.1949Doğum YeriGörüntüle
4ÖMER, Ömer Şahind. 1932 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Rıdvan Bülbüld. 15 Temmuz 1932 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ADEM/ADEMÎ, Adem Öztaşd. 1932 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cengiz Bektaşd. 26 Kasım 1934 - ö. 20 Mart 2020Ölüm YılıGörüntüle
8Nurettin Uytund. 13 Temmuz 1924 - ö. 18 Ağustos 2020Ölüm YılıGörüntüle
9Şükrü Algınd. 01 Temmuz 1934 - ö. 10 Mayıs 2020Ölüm YılıGörüntüle
10İsmet Kürd. 29 Eylül 1916 - ö. 21 Ocak 2013MeslekGörüntüle
11Mustafa Tunceld. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Cengiz Yörükd. 1928 - ö. 12 Nisan 2008MeslekGörüntüle
13Sinan Yağmurd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cahit Sıtkı Tarancıd. 2 Ekim 1910 - ö. 12 Ekim 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Haluk Akerd. 13 Haziran 1940 - ö. 20 Mart 2018Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mustafa Kahvecievd. 1922 - ö. 1998Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFA, Telhisî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
18Mustafa Korkmaz Dinçerd. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle