FÂTİH, Fâtih Efendi

(d. 1232/1826 - ö. 1266/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1232/1826’da Edirne'nin Pınarhisar kasabasında doğdu. Ahmed Zihnî Efendi'nin oğludur. Yirmi iki yaşına kadar Edirne’de bir mikdar Arapça ve Farsça öğrendikten sonra İzmir mollalı­ğına giden babasıyla birlikte bir süre orada kaldı. 1266/1849 yılında İstanbul’a gelerek Mektubi-i Maliye kalemine girdi, yükselerek Bitlis Defterdarlığına atandı. İstanbul'a dönüşünü müteakip 1304/1888 tarihinde öldü. Kabri Merkezefendi Mezarlığı'ndadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül meyl eyledi şimdi yine bir tâze cânâne

Melâhat mülkünün sultânıdır ol çeşm-i mestâne

Açılur nazla rûyunda güller hande ettikçe

Olur bülbül gibi üftâdeler hep mest ü hayrâne

Züleyhâ-yı zamândan bir nişân kalmış bu âlemde

Anınçün eylerim cânım fedâ ol câna dermâne

Perîşân zülfünü gördüm görelden pek perîşânım

Dagıldı akl u fikrim başladım feryâd u efgâna

Yanup Mecmûnveş sevdâ-yı aşka şimdicek Fâtih

Cemâl-i şem-i yâre olmada bî-çâre pervâne

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 320.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
2ŞÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KARÂRÎ, Tahird. 1835/1826 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?MeslekGörüntüle
11SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847MeslekGörüntüle
12SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
13ŞERÎF, Abdurrahman Şerîf Efendid. ? - ö. 1844-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAHRÎ, Hüseyin Fahreddîn Deded. 1854 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NÂMÎ, Nâmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RAHÎKÎd. ? - ö. 1546/47Madde AdıGörüntüle