FEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu Kuloğullarındandır. Sipahi bölüğünde iken Edirne haraç emini oldu. Yavuz Sultan Selim ile Mısır fethine katıldı. Buhara ve Trablus’ta bulundu. Trablus'ta "il yazıcısı" görevinde bulundu ve burada öldü. Edirne'nin su ve çamurundan şikâyet eden bir murabba kaleme aldı. Murabba'nın başlangıcı şöyledir:

İlahî sen halâs eyle bizi bu şehr-i bâtıldan

Kişi anı ne seyr itsün geçilmez âb ile gilden

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 

Sungurhan, Aysun. Kınalızade Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 1.1.20.14] 189.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gerçi kim bülbül sever her dem gülün bir tâzesin

Sen bana ey gonçe-leb her berg-i gülden tâzesin


Her denînün kaddine geydürme lutfun câmesin

Kim bu zîbâ hil’atün bozdun hemân endâzesin

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1256-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR, Ahmed Paşad. ? - ö. 1819MeslekGörüntüle
2MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821MeslekGörüntüle
3HATTÎ, Amar-zâde Mustafa Hattî Efendid. 1688-89 - ö. 1 Eylül 1749MeslekGörüntüle
4LEVHÎ, Levhî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed devri (1595-1603) veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5KARACA PAŞAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MUSULLU LEVENDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7MU’TÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Madde AdıGörüntüle
9FEHMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle