HÂFIZ, Ebûbekir

(d. ?/? - ö. 1218/1803)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastırlı Mevlevî şairlerdendir. Asıl adı Ebûbekir olan şair, vezirlik görevinde bulunan makam ve mal sahibi biri iken Mevlânâ’nın cezbesine kapılarak Mevleviliğe intisap etti. Galata Mevlevihanesi'ndeyken 1218/1803’te vefat etti.

Esrâr Dede ve Fatin, şairin ölümüyle ilgili kaydettikleri anekdotta onun kendi ölümünü altı gün önceden haber verdiğini ifade ederler. Fatin, bu durumu “sûretde ehl-i harâbâtdan gibi ise de sîretde ashâb-ı kerametden olduğu” ifadesiyle Hâfız’ın keramet ehli olmasına yorar. Diğer taraftan Esrâr Dede, Hâfız Ebûbekir’in tuhaf davranışlar sergilediğini, bu yüzden etrafındakiler tarafından kişiliğinin beğenilmediğini belirtir. Esrâr Dede, Hâfız Ebûbekir için kaleme aldığı otuz altı beyitlik şiirinde, Hâfız’ın Mevlevîliğe intisabında külahını Şeyh Gâlib’in (d.1757-ö.1799) tekbirleyip giydirdiğini belirtir (Genç 2000: 134). Esrâr Dede Tezkiresi’nde şairliğinden çok da beğeniyle bahsedilmeyip sözleri manasız bulunur.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.09.2013]

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 13.09.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aka Gündüzd. 1885 - ö. 7 Kasım 1958Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
4Aka Gündüzd. 1885 - ö. 7 Kasım 1958Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
7Aka Gündüzd. 1885 - ö. 7 Kasım 1958Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10Aka Gündüzd. 1885 - ö. 7 Kasım 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Aka Gündüzd. 1885 - ö. 7 Kasım 1958Madde AdıGörüntüle
14SÂMÎ, Hüssâmd. ? - ö. 1574\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
15SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMadde AdıGörüntüle