HAMİT HAKKI TANDOĞAN

(d. 1894 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamit Hakkı Tandoğan, 1894 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan âşığın Avşar boyundan olduğu ve babasının Âşık Yusuf olduğu bilinmektedir. Aruz ve hece ölçüleriyle şiirler yazmıştır. Tahsili bulunmaktadır (Arı 2009: 2015). Mahlas olarak adı olan Hamit'i kullanmıştır. Vefat tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Âşıklığa nasıl başladığı bilinmemekle birlikte, babasının âşık olması sebebiyle söz sanatı ile ilgili ilk bilgileri ondan öğrenmesi muhtemeldir. Usta-çırak ilişkisi ile yetişmemiştir. Bade içme yolu ile âşık olduğuna dair bir bilgi de bulunmamaktadır. Babasının âşık olması sebebiyle söz ortamlarında bulunduğu düşünülmektedir. Şiirlerinde mahlas kullanmak yerine adını tapşırmıştır. Âşık Hamit, şiirlerini 11’li hece ölçüsü ve aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmıştır (Arı 2009: 2019). Destan ve koşma tarzında güzellemeleri eserleri arasında fazlaca kullandığı türlerdendir. Âşığın şiirlerinde içerik bakımından aşk, güzellik ve tabiat sevgisi gibi konular işlenmiştir. Şairin Arı tarafından incelenen bir şiirinde hapislik teması işlendiği görülmektedir (Arı 2009: 207). Şiirin içeriğine bakıldığında hapis hayatının nasıl başladığına dair ayrıntılar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Şiirde yer isimleri ve özelliklerine dair tanımlamaların ve tasvirlerin detayları dikkate şayandır. Hayata dair tespitler ve tenkitler eserlerinde oldukça fazla yer almaktadır. Diğer şiirlerinde Çukurova'da yaşama dair özellikler detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Doğanın işleyiş düzeni hakkında yazdığı şiirler ve bu şiirlerde kullandığı benzetmeler akılda kalıcı aynı zamanda okuyucusunun hafızasında anlatılan coğrafyanın canlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynakça

Arı, Bülent (2009). Adana’da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği (Karacaoğlan- 1966). Adana: Altın Koza Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA BİLGE SAVCI
Yayın Tarihi: 23.06.2019
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BORANÎ, Selaaddin Bord. 15.11.1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bülent Güldald. 15 Ağustos 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEHÎM, Nalband-zâde Mehmed Fehîm Efendid. ? - ö. 1780Doğum YeriGörüntüle
4Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Doğum YılıGörüntüle
5FATMA AKKAYAd. 1894 - ö. 1980Doğum YılıGörüntüle
6İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Doğum YılıGörüntüle
7Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Ölüm YılıGörüntüle
8FATMA AKKAYAd. 1894 - ö. 1980Ölüm YılıGörüntüle
9İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Ölüm YılıGörüntüle
10Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FATMA AKKAYAd. 1894 - ö. 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Madde AdıGörüntüle
14FATMA AKKAYAd. 1894 - ö. 1980Madde AdıGörüntüle
15İ. Galip Arcand. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Madde AdıGörüntüle