HAMİT HAKKI TANDOĞAN

(d. 1894 / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamit Hakkı Tandoğan, 1894 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan âşığın Avşar boyundan olduğu ve babasının Âşık Yusuf olduğu bilinmektedir. Aruz ve hece ölçüleriyle şiirler yazmıştır. Tahsili bulunmaktadır (Arı 2009: 2015). Mahlas olarak adı olan Hamit'i kullanmıştır. Vefat tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Âşıklığa nasıl başladığı bilinmemekle birlikte, babasının âşık olması sebebiyle söz sanatı ile ilgili ilk bilgileri ondan öğrenmesi muhtemeldir. Usta-çırak ilişkisi ile yetişmemiştir. Bade içme yolu ile âşık olduğuna dair bir bilgi de bulunmamaktadır. Babasının âşık olması sebebiyle söz ortamlarında bulunduğu düşünülmektedir. Şiirlerinde mahlas kullanmak yerine adını tapşırmıştır. Âşık Hamit, şiirlerini 11’li hece ölçüsü ve aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmıştır (Arı 2009: 2019). Destan ve koşma tarzında güzellemeleri eserleri arasında fazlaca kullandığı türlerdendir. Âşığın şiirlerinde içerik bakımından aşk, güzellik ve tabiat sevgisi gibi konular işlenmiştir. Şairin Arı tarafından incelenen bir şiirinde hapislik teması işlendiği görülmektedir (Arı 2009: 207). Şiirin içeriğine bakıldığında hapis hayatının nasıl başladığına dair ayrıntılar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Şiirde yer isimleri ve özelliklerine dair tanımlamaların ve tasvirlerin detayları dikkate şayandır. Hayata dair tespitler ve tenkitler eserlerinde oldukça fazla yer almaktadır. Diğer şiirlerinde Çukurova'da yaşama dair özellikler detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Doğanın işleyiş düzeni hakkında yazdığı şiirler ve bu şiirlerde kullandığı benzetmeler akılda kalıcı aynı zamanda okuyucusunun hafızasında anlatılan coğrafyanın canlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynakça

Arı, Bülent (2009). Adana’da Geçmişten Bugüne Âşıklık Geleneği (Karacaoğlan- 1966). Adana: Altın Koza Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA BİLGE SAVCI
Yayın Tarihi: 23.06.2019
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'ÎM, Ahmed Na'îm Efendid. ? - ö. 1831-32Doğum YeriGörüntüle
2FEYMANİ/ÇOBAN OSMAN, Osman Taşkayad. 02.05.1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YılıGörüntüle
7Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Ölüm YılıGörüntüle
10Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Edip Ayeld. 23 Ağustos 1894 - ö. 17 Ocak 1957Madde AdıGörüntüle
14EDÎB Emîn Bey, Karahanoğlu Emîn Bey, Erzurumlud. 1894 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
15Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Madde AdıGörüntüle