HÂSİB, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Şairle alakalı kapsamlı bilgi veren yegâne kaynak Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sıdır. Mehmed Süreyyâ, Vekâyi‘u’l-fuzalâ’da bildirilenleri tekrar etmiştir. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Divan hocaları arasına katıldı. 1117/1705-06 yılında defterdarlığa bağlı kalemlerden baş mukataacılık görevine layık görüldü. 1126/1714-15 yılında Abdî Paşa Mısır valiliğine tayin edilince Hâsib Mehmed Efendi de Mısır mukabelecisi oldu. Bir yıl sonra İstanbul’a döndü ve o tarihte sadrazam olan Şehit Ali Paşa tarafından Bozcaada’ya sürüldü. 1130/1717-18 yılında Bozcaada’da vefat etti. Eserleri hakkında kaynaklarda herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Dîvân sahibi olup olmadığı bilinmemektedir. Şiirlerinde mesleğinin de tesiriyle “hesap eden/yapan” anlamında “Hâsib” mahlasını kullandı. Günümüze erişen şiirlerinden hareketle klasik Türk şiirinin genel kaidelerini bilen, aruz kullanım becerisi iyi olan, klasik üslupta şiirler yazmış bir şair olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 649.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.11.2020
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dilde fikr-i gerdiş-i çeşm-i kebûdı cilveger

Gâlibâ şimden girü gerdûn gönlümce döner

***

İder giryeyle her geldükçe bin cân ile istikbâl

Hayâl-i yâri âyâ çeşm-i pür-nem nem kıyâs eyler


(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2018). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-FuzalâŞeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay. 2833)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyDoğum YeriGörüntüle
3Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyDoğum YılıGörüntüle
6Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyÖlüm YılıGörüntüle
9Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyMeslekGörüntüle
12Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÎ, Altunuçok-zâde, Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyMadde AdıGörüntüle
18Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Madde AdıGörüntüle