KESKİN, Ahmet

(d. 24.07.1910 / ö. 1986)
katip, müftü
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmet Keskin, 24 Temmuz 1910’da Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğmuştur. Altı yaşında dönemin ibtidaî mektebine kaydolmuş ve daha sonra Devrekâni Tevfikiye Medrese-i İlmiyyesi’ne devam etmiştir. Ancak dördüncü sınıfın sonuna geldiğinde medreselerin kapatılması sebebiyle tahsilini müderris ve sonradan kayınpederi olan Kulaksızoğlu Hacı Osman Efendi’den özel ders alarak sürdürmüştür (Abdulkadiroğlu 1997: 34). Ailesi Dağıstan’dan hicret edip Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine yerleşen Ahmet Keskin’in şeceresine göre otuz yedinci kuşaktan dedesi Medine-Hazreç Kabilesi reislerinden ve Sahabe’den Sa’d b. ‘Ubade’dir. Kafkasya’dan hicret edip 1277/1860 yılında Devrekâni ilçesine yerleşen ve 1299/1881 tarihinde vefat eden Ahmet Keskin’in dedesi Ahmet Şükrü Efendi, Şeyh Şamil’in yakın arkadaşlarındandır (Yücel 1993: 55). Yazıya ve sanata karşı merakından dolayı zaman zaman hat, tezyinat, resim, mühürcülük ve kuyumculukla uğraşmıştır. Ayrıca telgrafla haberleşmeyi öğrenmiş, şoförlük ve ziraat makinistliği kursuna devam ederek diploma almıştır. Yukarıda sözü edilen hocasının kızı ile evli olup bu evlilikten bir kızı ile hukuk mesleğine intisap eden üç oğlu vardır. 1938 tarihinde Özel İdare Müdürlüğü'nde kâtip olarak memuriyete başlamış, köy belediye bürosu şefliği yapmış, sonradan müftü yardımcılığına atanmıştır. 1957’den emekli olduğu 1979 tarihine kadar müftülük yaptığı bilinmektedir. Memuriyet hayatının tamamını Kastamonu’da geçiren Ahmet Keskin, 1986’da vefat etmiştir (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Şiirlerini divan edebiyatı nazım şekilleri ve serbest vezinle yazan Ahmet Keskin, hece vezni ile halk şiiri tarzında da eserler vermiştir. O’nun özellikle “Sıranâme” adlı eseri meşhurdur (Yücel 1993: 56). Ahmet Keskin, “Sıranâme” destanını 1952-1955 yılları arasında Kastamonu’da kaleme almıştır. Manzume bir destan havası içerisinde serbest vezinle ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 98 beyitten oluşmaktadır (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1997). “Sıranâme”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları. Ankara: Akademi Kitabevi. 34-35.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da Yetişen Âşıklar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SAGIP ATLI
Yayın Tarihi: 30.03.2018
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Bildiklerim, Gördüklerim, Yaşadıklarım, İşittiklerim- / -1979-1980Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Doğum YeriGörüntüle
2Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Doğum YeriGörüntüle
3GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Doğum YılıGörüntüle
5Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Doğum YılıGörüntüle
6GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Ölüm YılıGörüntüle
8Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Ölüm YılıGörüntüle
9GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?MeslekGörüntüle
11Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009MeslekGörüntüle
12GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Madde AdıGörüntüle
17Süha Tuğteped. 19 Mart 1956 - ö. 24 Haziran 2009Madde AdıGörüntüle
18GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle