HÂTİFÎ, Sipahî-zâde Hâtifî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Priştine’de doğdu. Bir sipahinin oğlu olduğu için Sipahî-zâde sanıyla tanındı. Meşâirü’ş-Şuarâ’nın yazıldığı dönemde Hâtifî mahlasıyla şiirler yazmaya heveslenen kabiliyetli bir genç olduğu Âşık Çelebi tarafından belirtildiğine göre 1568’den önce yaşıyordu (Kılıç 2010: 529). 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Elinden nahlünün seng-i sitem yir tıfl-i dil her bâr

Şuvarsam n’ola eflkümle nihâl-i mîvedârumdur 

***

Gevher-i eşküm görüp ol gonce-leb gülse eger

Nazm ider bir rişte-i âle otuz iki güher 

 

Âşık Çelebi’ye Yazdığı Kasideden Bir Bölüm

Buldı zînet Ahmed’ün dîni ruhı sen âl ile

Şâhid-i şer’ün yüzin sensin agardan her zemân

 

Şems-i şemse olmaga süfrende dâ’im aş yirür

Süfren içre kurs-ı meh eksük gedük bir kurs-ı nân

 

Işkuna besdür nişân da’vâ ki hod ma’nâ yiter

Şol kasîden ki redîf olmış durur ana nişân

 

Tezkiren alsan ele girsen belâgat bâgına

Bende-i cârû-keşün ola Sehî ol dem hemân 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 530). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Enver Bakid. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Enver Bakid. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Enver Bakid. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Enver Bakid. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Enver Bakid. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle