HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalı

(d. ?/? - ö. 1269/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Drama'da doğdu.Tam adı Hasan Haydar Paşa'dır. Şiirlerinde Haydar mahlasını kullandı. 1236/1821 senesinde Hurşîd Paşa'nın Tırhala valiliği sırasında onun iltimasıyla silahşörlük rütbesi aldı. Sonra Mısır'a gönderildi. Uzun süre orada görev yaptı ve ümera sınıfına dahil oldu. 1265/1849 senesinde Mısır valisi Abbas Paşa'nın iltimasıyla da uhdesine Mîr-i Mîrânlık rütbesi verildi. 1267/1851 senesinde İstanbul'a döndü. 1268/1852 yılının Safer ayında Biga mutasarrıflığına tayin edildi. Şaban 1269/1853'te aynı görevdeyken Biga'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'de "Şâirdir, oğlu Râşid Paşa'dır" şeklinde bir bilgi vardır (Mehmed Süreyya 1311: 262). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i vahdetden yanup bu şeb çerâg oldı gönül

Kurb u bu'dun sûzişinden pek ırag oldı gönül

Âlem içre himmet-i agyâra muhtâc olmayup

Mû-miyân-ı dilbere bir özge bag oldı gönül

Tâ sabâh-ı haşre dek tenvîr eyler âlemi

Şâm-ı vahdetde yanan kandîle yag oldı gönül

Fahr idüp Îsî disem nola efendim pîrime

Ölmüş iken sâye-i Mollâ'da sag oldı gönül

Haydarâ Gâlib Efendi dahi nutk itmiş idi

Râh-berler kesretinden güm-sürâg oldı gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 78.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
2FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
3HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
5FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
8FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946MeslekGörüntüle
11FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866MeslekGörüntüle
12HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833MeslekGörüntüle
13REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Madde AdıGörüntüle
17FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
18HUSREV, Mehmed Husrev Bey, Dramalıd. ? - ö. 1833Madde AdıGörüntüle