REMZİYE BACI

(d. 1890 / ö. 1946)
tekke şairi
(Tekke / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Remziye Bacı 1890 yılında Drama'da doğmuştur. Rumeli sahasındaki Bektaşî kadın şairler arasındadır. Drama şehrinin ileri gelenlerinden Hüseyin Bey'in kızıdır. Ablası Necmiye Bacı ile birlikte İzmir'in Karataş semtinde yaşar. 1946 yılında İzmir'de vefat etmiştir (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Cunbur 2011: 282; Turan, Saluk, Ünalan 2014: 402; Özmen 1998: 133).

Mahlası Remziye olan şairin elde bulunan tek şiiri Tavaslı Hâkî Baba için kardeşi Necmiye Bacı ile birlikte yazdıkları nefestir. Bu şiir dışında başka bir şiirinin bulunduğu herhangi bir kaynağa rastlanmaz. Şiirden yola çıkarak Hâkî Baba'dan el aldığı ve tarikata girdiği anlaşılır. Söz konusu bu nefeste Bektaşilik tarikatı ayinlerinde önem arz eden sohbet, cem, kurban kesme gibi âdetlere değinilir. Bu şiir 7'li hece ölçüsüyle yazılmış, dili oldukça basit ve estetikten uzak bir şiirdir (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Özmen 1998: 133).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yayınları No: 28.

Özmen, İsmail (1998). "Remziye Bacı". Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 5. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 133-134.

Tural, Sadık (2007). "Remziye Bacı". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 322.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan G. Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat:

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 25.11.2018
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Doğum YeriGörüntüle
2HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3Nazım Hikmet Rand. 20 Kasım 1901 - ö. 3 Haziran 1963Doğum YeriGörüntüle
4ELHAMDÜ ZİKRİYE/ZİKRİYE, Cemiled. 1890 - ö. 1953Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Doğum YılıGörüntüle
6AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Doğum YılıGörüntüle
7TUFAN GÜVELd. 1923 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
8DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
9Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
10VELİ, Karabaş Veli Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, Muharrem Hilmi Kösetürkmend. 1878 - ö. 1964MeslekGörüntüle
12Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832MeslekGörüntüle
13FETHÎ, Fethî Müdütd. 1895 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Madde AdıGörüntüle